Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

Д-р Северина Василева временно ще управлява Психодиспансера в Добрич, избират нов управител

Д-р Северина Георгиева Василева да бъде назначена за временен управител на Центъра за психично здраве д-р П. Станчев в Добрич. Това решиха на сесия днес общинските съветници след като досегашният управител  д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева е подала молба за напускане.

Общинският съвет взе решение и за откриване на конкурс за управител.  

Д-р Северина Георгиева Василева е завършила медицина в Медицински университет, гр. Плевен. Има придобити две специалности "Физикална медицина и рехабилитация" в Медицински университет София и "Психиатрия" – започната специализация по психиатрия и психотерапия в Германия и продължена в ЦПЗ „Д-р Станчев – Добрич“ ЕООД. Квалифициран курс по „Здравен мениджмънт“ в Бургаския свободен университет.

Работила е като хоноруван асистент – преподавателска дейност по лечебен масаж, участие в провеждане на изпити по лечебен масаж в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ гр. София. Асистент – преподавателска дейност в цикъл „Физикална медицина и рехабилитация“ за студенти- медицина в Медицински университет гр. София. Лекар – асистент – консултант „Физикална медицина и рехабилитация“ към клиника по „Обща и чернодробно-панкреасна хирургия“, клиника по „Урология“ клиника по „Детски болести“, клиника по „Кардиология“ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД гр. София. Лекар – специализант „Психиатрия и психотерапия“ в отделение за диагностика и лечение на пациенти с алкохолна зависимост в Куерфурт Германия, била е специализант в общо психиатрично отделение в Ауе Германия, в клиника по психиатрия Перлеберг Германия, в отделение за лечение и диагностика на личностнови разстройства, отделение за лечение и диагностика на наркотични зависимости, отделение за лечение и диагностика на дементни заболявания в гр. Херборн Германия.

ОТ 1 юни 2021 г. работи като лекар специалист в отделение за жени с психични разстройства в ЦПЗ „Д-р Станчев - Добрич“ ЕООД

В комисията по избор бяха избрани председателят и зам.-председателят на комисията по здравеопазване в ОбС д-р Даниел Донков и Мирослава Малева.

c