Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Близо 13 на сто от жилищата в област Добрич са с външна тоалетна

Над 40 процента от къщите по селата нямат обществена канализация, а септична яма

Най-населени са жилищата в общините Каварна и Тервел, в които средно живеят 2.7 и 2.6 лица. Най-слабо населени са жилищата в община Шабла - 2.2 лица. Това сочат данните на Националния статистически институт.

От всички обитавани жилища 99.3% са свързани с общественото водоснабдяване. В градовете този дял е 99.6%, а в селата - 98.5%. Без източник на вода са едва 0.2% от жилищата в градовете и 0.9% в селата. 

Дете на година и осем месеца падна във външна тоалетна в Кардам, спасиха го

По отношение на използваните съоръжения за отвеждане на отпадна вода се наблюдават значителни различия в градовете и селата. Докато в градовете 91.4% от обитаваните жилища са свързани с обществената канализация, то в селата този дял е само 5.7%. Основният вид канализация в селата е попивната яма - 41.5% от жилища. Без канализация са 1.4% от обитаваните жилища в селата и 0.3% - в градовете.

Баня вътре в жилището имат 94.2% от жилищата,  а 2.5% изобщо нямат баня. Тоалетна вътре в жилището имат 87.2%, като 0.7% въобще нямат тоалетна.  

c