Бизнес Образование Общество Тервел

Община Тервел ще отпуска стипендии на студенти, за да останат да работят в града

Нова Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Тервел предстои да приеме Общинският съвет /ОбС/. Тя е публикувана в сайта на местната администрация.

Право на стипендии ще имат студентите, обучаващи се в редовна или задочна форма по бакалавърски и магистърски програми във висши учебни заведения /ВУЗ/ в България, които имат постоянен адрес в община Тервел към датата на подаване на заявление. Конкретните специалности, за които ще бъдат подпомагани обучаващите се във ВУЗ, ще се определят ежегодно със заповед на кмета, като се преценяват наличните нужди. Необходимите финанси ще се залагат в рамките на бюджета на Общината за съответната финансова година.

Стипендиите ще са в размер до 400 лева. Срокът за подаване на документи за отпускането им за следващата академична година ще от 1 юли до 31 август. Ще се отпускат по специалности, по които Общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование. Решение на кого да бъде отпусната стипендия ще се взема от комисия, назначена със заповед на кмета.

Стипендиантът трябва да завърши курса за обучения без да повтаря години или семестри, като полага необходимото старание при ученето, се посочва в Наредбата. Той се задължава да работи на територията на община Тервел по специалността, по която е подпомаган, за срок, пропорционален на срока, за който е получавал стипендия.

В проекта за Наредбата председателят на ОбС Мария Гочева посочва мотивите, поради които предлага тя да бъде приета. Сред тях е крещяща нужда в момента от специалисти в Медицинския център в Тервел, има недостиг на специалисти с техническо образование, педагози и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *