Бизнес Каварна Шабла

Информационни срещи организира „МИГ Каварна-Шабла”

Три информационни срещи относно  отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г. организира Управителният съвет на „МИГ Каварна-Шабла”. Срещите ще се проведат на днес и утре от 16 часа в сградата на Община Каварна.

Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнението им и крайните срокове за кандидатстване.

С оглед на обявената епидемична обстановка и заповед  на Министерството на здравеопазването, ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *