Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Здраве Култура Образование Общество Спорт

Над 26,9 милиона лева е бюджетът на Община Добричка за 2021 година

На над 26,9 милиона лева възлиза проектобюджетът на Община Добричка за 2021 година, стана ясно на провелото се днес публично обсъждане. Приходната му част е с 3 735 080 лева по-голяма, отколкото през 2020 година.

Общината ще получи 3 148 800 лв. повече, спрямо 2020 г. под формата на трансфери от Държавния бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Най-голямо е завишението за функция „Образование“ – с 1 037 700 лв.; за „Отбрана и сигурност“ – с 12 400 лв.; за „Социални услуги“ – с 938 200 лв., за „Култура” – с 49 000 лв.; за „Здравеопазване“ – с 31 900 лв. и за „Общинска администрация“ – с 357 200 лв.

Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 373 500 лева.

В проекта за бюджет се залага значителен ръст – 25.5% спрямо 2020 г., на средствата за инвестиционни разходи. Те ще бъдат 3 586 016 лв., при 2 857 764 лв. през 2020 година.

За Функция „Образование” се заделят 10 818 315 лв., за Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи” – 2 312 179 лв., за Функция „Здравеопазване” – 459 619 лв., за Функция „ Икономически дейности и услуги” – 1 627 824 лв.

„Предложеният проект на бюджет на Община Добричка за 2021 г. ще е първият общински бюджет съставен и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Той е балансиран и имаме основание да считаме, че ще бъде успешно изпълнен“, посочват от кметския екип.

„Необходимо е да се преосмисли политиката по отношение на дългосрочно дължими данъци от страна на гражданите и юридическите лица, да се набележат адекватни на икономическата обстановка мерки за повишаване на събираемостта и респективно за увеличаване на собствените приходи на общината“, се казва още в проектобюджета.

През тази година не се планират средства за увеличение на работните заплати на общинската администрация.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.