Бизнес Водещи новини Здраве Каварна Общество

Бившият управител на МБАЛ Каварна е нанесъл вреди за над 100 000 лева на болницата

Докладът на отдела за вътрешен одит към община Каварна за състоянието на местната общинска болница е предаден в Специализираната прокуратурата. Документът констатира редица нарушения, за които ще се произнесат компетентните органи. Той обхваща времето, когато медицински управител на лечебното заведение бе д-р Десислав Тасков. Д-р Тасков бе начело на МБАЛ Каварна от 19 април 2016 година до ноември 2019 година, когато стана депутат от БСП.

„Одитният доклад красноречиво показва какво е било отношението на д-р Тасков към публичните средства, които е управлявал. Констатацията в документа е, че в МБАЛ Каварна не е създадена добра и адекватна организация и ред по отношение изразходването на средства от бюджета“, коментира за Про Нюз Добрич председателят на Общинския съвет Йордан Стоянов.

Той даде няколко примера за нецелесъобразно използвани средства и нанесени вреди на болницата.

В доклада се казва, че заради неспазване на финансовата и бюджетна дисциплина от управителя д-р Тасков в периода на управлението му, задълженията към доставчици са нараснали с 300%.

Според доклада д-р Тасков е подписал договор за правни услуги през април 2016 година – буквално дни, след като е назначен за в.и.д. управител, още преди да е бил вписан в Търговския регистър. С този договор е нанесъл вреда на бюджета на общинската болница в размер на 48 612 лева. Въпросният адвокат е имал месечно възнаграждение от 3 минимални работни заплати плюс равностойността на 30 литра бензин седмично, срещу фактура. През 2018 година е направен анекс към този договор, в който възнаграждението е 1 400 лева плюс 60 литра бензин седмично. По време на действието на този договор единствената работа, която е свършил този адвокат, е едно споразумение между МБАЛ и ЕНЕРГО ПРО за разсрочване на задължения. Тогава задълженията на болницата към енергийното дружество са били по-малко от 48 хиляди лева, коментира Стоянов.

Друг пример – сключен договор за консултантски услуги. Консултантът е трябвало да съветва МБАЛ за изготвянето на обществени поръчки. Изплатени са му 6 300 лева заплати и 2 196 лева за гориво. В периода на този договор е имало две обществени поръчки. И при двете няма писмени доказателства консултантът да е участвал.

2 700 лева са изплатени като служебен аванс, като лично д-р Тасков нарежда на касиера да ги предаде на човек, който не е на трудов договор в болницата, а е от общината. Този служебен аванс не е възстановен или отчетен. Не е описано за какво е отпуснат.

За 2 500 лева д-р Тасков отчита фактура за ремонт на автоматична скоростна кутия. Болницата не разполага с автомобил с автоматична скоростна кутия.

6 250 литра гориво на стойност над 14 400 лева е заредил д-р Тасков през служебна карта за личния си автомобил, без да има правно основание за това. В договора му никъде не се споменава, че има право да ползва служебно гориво. Това се решава от ОбС.

Д-р Тасков е наредил превод към собствената си сметка в размер на 4 110 лева, ощетявайки бюджета на болницата, за проведени профилактични прегледи. Има списък на пациенти, на които са направени прегледи, но няма подписи и доказателства, че тези хора наистина са минали прегледи.

28 000 лева са дадени за поръчка на работно облекло за персонала, според одиторите на завишени стойности.

Над 10 000 лева, дадени по договор за охрана и бариера, и над 10 000 лева за рекламни табели са посочени от одитора като нецелесъобразни.  

Докладът не посочва обща сума, но сборувано, на МБАЛ Каварна е нанесена щета за над 100 000 лева.

„Законосъобразност и целесъобразност са две различни неща, компетентните органи ще решат. Не може обаче навсякъде по медиите и в парламента да казваш, че държавата е виновна за състоянието на малките болници, да си подписвал такива безумни договори и да си харчил пари за безумни неща, а да не си си направил сметката, като управител, какво правиш всъщност и как разходваш средствата на болницата. И персоналът да бяга от болницата, защото не получава редовно заплата. Ето това е укоримото“, заяви Стоянов.

Д-р Десислав Тасков отказа да коментира заключенията на доклада, тъй като още не се е запознал с него. За нападките срещу него ще си търси правата в съда.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.