Бизнес Водещи новини - дясно

Започва изплащане на дивидентите на “Албена” и „Албена Холдинг” АД

Започва изплащането на дивиденти на “Албена” АД, става ясно от уведомление на изпълнителния директор Красимир Станев до акционерите на дружеството.

От него става ясно, че от 20 август тази година ще започне изплащане по банков път на полагащия се дивидент, гласуван  на Общото събрание на акционерите за миналата 2018 г.

Припомняме, че на проведеното на 22 юни т.г. Общо събрание на акционерите бе взето решение дивидентите за акционерите да бъдат в размер от 0.80 лв. на акция, като за разпределение ще се използват 3 418 500,8 лева от печалбата, а останалите ще бъдат отнесени по баланса на дружеството като неразпределена печалба. Ръстът на дивидента е 14 % спрямо предходната година.

В уводомлението се посочва, че за акционерите  –  физически и юридически  лица  с клиентски подсметки при инвестиционен посредник  /регистър Б на Централен депозитар/, дивидентите  ще бъдат изплатени от съответния инвестиционен посредник чрез системата на “Централен депозитар”АД.  Тези, които имат лични сметки в “Централен депозитар”АД /регистър А на Централен депозитар/, дивидентите  ще се изплащат чрез клоновете и офисите  на “Екпресбанк” АД  в  от 20.08.2019 година до изтичане на 5-годишния давностен срок, представяне на документ за самоличност.

Повече информация акционерите могат да получат в к.к. Албена,Централно управление,офис 443,офис 219, тел. 0579 6-29-54, тел.0579 6-21-91

uvedomlenie_divid

На 20 август започва изплащане на дивидент и на акционерите на „Албена Холдинг” АД /работническо-мениджърското дружество със старо наименование „Албена 2000“ АД/, става ясно от уведомление на изпълнителния му директор Недялка Великова.

В него се посочва, че по силата на приетото на Общото събрание решение „Албена Холдинг” АД уведомява своите акционери ,че започва изплащането на дивидент за 2018 година, считано от 20.08.2019 година. Изплащането се извършва чрез клоновата мрежа на ТБ „Експресбанк” АД, в периода 20.08.2019 година – 20.08.2024 година. Акционерите получават припадащия им се дивидент за 2018 година, намален с формираните за това публични задължения. Във всички случай, изплащането на дивидент става след представяне на документ за самоличност. 

uvedomlenie_divid_2018-1

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *