Бизнес Добричка

Зарибяват с шаран и толстолоб язовир Малка Смолница, ще развъждат езерен рак

Възстановяване на рибостопанската дейност на язовир „Малка Смолница” край едноименното село предвижда инвестиционно предложение. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувана в сайта на Община Добричка. 

Предложението е на „Напоителни системи” ЕАД – Клон Черно море, което е собственик на язовира. Намерението надружеството е да извършва рибостопанска дейност на до 100 дка, екстензивно отглеждане на риба за собствени нужди и за спортни цели. 

Инвестиционното предложение предвижда да се извършва зарибяване на водната площ с шаран и пъстър толстолоб.
Като съпътстващи видове ще се отглеждат сребриста каракуда, щука, бяла риба, черноперка и езерен рак.

Нужният зарибителен материал ще бъде закупуван от рибовъдни ферми. През пролетта ще се извършва зарибяване с рибки с тегло 50-150 грама от шаран и пъстър толстолоб, а също така ще се извършва естествено размножавана на шарана и другите съпътстващи видове риба. Периодът за отглеждане на рибата за консумация ще бъде двулетен, т.е. реализацията на пазара от закупената малка шаранова рибка до отглеждането на шаран за консумация ще бъде минимум 17-18 месеца.

Рибите ще се изхранват с храни, които отговарят на европейските стандарти за качество, като тяхното отглеждане ще е за собствени нужди. Храните във вид на гранулиран фураж и мляно зърно ще се съхраняват в складовете в съществуващите постройки в близост до
язовирната стена.

Предвижда се язовирът да се ползва целогодишно като угоителен басейн, а от естественото мръстана да се произвежда и допълнително количество зарибителен материал. 

Очаква се добив на риба от 150-200 кг от декар и до 200 кг езерни раци.

Нормите за задължително минимално зарибяване и режимът на риболов ще са съобразно изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите.

Язовир „Малка Смолница” е изграден на 500 метра от селото, въведен е в експлоатация през 1988 година. Изграден е с цел напояване, рибовъдство и ретензия на високи води. Той е с обем 944 х. кубически метра на площ от 262,5 декара.

Follow Me:

Related Posts

 1. Павлин says:

  Тея знаят ли за кой язовир говорят ?
  Малка смолница е тотално измрежен и нивото на водата е средно метър и половина.
  В момента язовира е на 1/3 от капацитета си, като крана е отворен и се изтича нонстоп.
  Раци в тоя язовир няма да виреят и седмица понеже е в ниското и при валежи от трите му страни се стича вода от съседните обработваеми площи. С други думи всичкото пестицид се стича в яза и забрави да оцеле раче.
  И в момента има арендатор, който беше зарибил с толстолоб / като преди това отрали де що рибка има в яза/ чака го две години, после би две седмици с лопати и бомбички в водата за да може да го изкара от папура и да го измрежи. Като преди това източи 2/3 от водоема.
  От тогава 3-4 години ни се чу, ни се видя. Мисля, че го беше арендовал за 10г.

  Та целия тоя фарс е за да може да се изтрали колкото риба е останала, и след това спокоино да се остави язовира да пресъхне. Което ще стане понеже отводнителната система е повредена и няма кой да даде пари за ремонта на крановете.

  „Напоителни системи” ЕАД – Клон Черно море са толкова собственици колкото и аз.
  За разлика от тях ние рибарите поне сме зарибявали.

  Чакалска държа.
  Яжте, влачете, намерете начи ин хайвера да изтралите, барем се наядете.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *