Бизнес

Най-много инвестиции в област Добрич има в земеделието

В област Добрич най-много инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката са направени в селскостопанския сектор – 99 700 000 лева, съобщават от териториалното статистическо бюро – Североизток обобщените данни за 2016 година.

Общо направените разходи във всички сектори достигат 293 700 000 лева като се отбелязва спад с 24.7 на сто в сравнение с предходната година.
Вторите по обем инвестиции в размер на 66 000 000 лева са направени в сектора на услугите – търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети,транспорт, складиране и пощи,хотелиерство и ресторантьорство.
Статистиците отбелязват, че през годината се наблюдава промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015-а.Отчетено е увеличение на инвестициите за закупуване на земя – с 4.9 пункта. Нарастват и извършените разходи – с 3.2 пункта, за сгради, строителни съоръжения и конструкции, транспортни средства. В същото време намаляват с 2.6 пункта инвестициите за машини, производствено оборудване и апаратура.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.