Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Разпределена бе субсидията на читалищата в община Тервел

Субсидия в размер 242 875 лв. бе разпределена между 29 субсидирани бройки за издръжка на 13 читалища в община Тервел със стандарт 8375 лв. Това бе решено на проведената работна среща на секретарите на читалищата в общината. В нея участва и заместник-кметът на Тервел Дияна Илиева. Взе се решение финансирането на читалищата през 2018 г. да се извърши по утвърдена субсидирана численост и по стандарт. През тази година Община Тервел е разчела в бюджета си 25 000 лв. за ремонт на читалищната сграда в с.Орляк. По време на срещата от дирекция „Бюро по труда” бе представена програма за заетост „Работа“. Акцентира се върху възможността читалищата, като представители на реалния сектор в общината, да кандидатстват за работни места, които да подкрепят дейността им. Срокът за подаване на документите в ДБТ е 9 март 2018 г. Бе направен анализ за дейността на читалищата през 2017 г. по отношение на групите за любителско художествено творчество, библиотечно и информационно обслужване на населението, работа с местните общности, оценка на въздействие, условия на работа. Дияна Илиева представи анализ, направен въз основа на представен от всяко читалище доклад за дейността през 2017 г. и програма за 2018 г. Подчертан бе приносът на всяко едно читалище, регистрирано на територията на община Тервел, свързан с основните му дейности, съгласно устава и ЗНЧ и ефективността на работата. Отбелязани бяха силните и слаби страни и бяха коментирани насоки за бъдещата работа. Бе обсъдена възможността някои от читалищата да кандидатстват пред Министерството на културата за отпускането на допълнителни субсидирани бройки за следващата 2019 г.
c