Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Обявиха конкурс за нов директор на музея в Каварна

Община Каварна обяви конкурс за директор на Историческия музей в Каварна. С избрания кандидат ще бъде сключен договор за 5 години. Основната заплата за длъжността е не по-малко от 850 лева. Изискванията към кандидатите са да имат висше образование, минимална образователна степен – магистър. Нужен е и 3 години професионален опит по специалността. Те трябва да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени по съдебен ред от правото да упражнява професия, както и да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Конкурсът ще протече в два етапа - разработване и защита на концепция на тема: „Дейност и развитие на исторически музей – Каварна“ за период от 5 години, (2018 г. - 2022 г.), подробно разработена за първата от тях 2018 г.), и събеседване. Крайният срок за подаване на документите е 23 март. Постът бе овакантен, след като досегашният директор Дарина Мирчева бе освободена от кмета Нина Ставрева. Мирчева обжалва в съда заповедта.
c