Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Община Пазарджик обяви кампания за 5 процента отстъпка при плащане на местните данъци и такси до 30 април

Община Пазарджик обяви кампания за 5 процента отстъпка при плащане на местните данъци и такси. Всички жители на региона могат да се възползват от данъчно облекчение при плащане на годишен данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци. Отстъпка е за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2024 г. до 30 април 2024 г. Това обяви на личния си фейсбук профил кметът на Пазарджик Петър Куленски.
До 29  февруари 2024 г. данъчно задължените физически и юридически лица от Община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.
Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време онлайн, по дефиниран от Община Пазарджик начин и съответните защити на личните им данни, като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.
Местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите на Отдел "Местни данъци и такси" в брой или чрез терминални устройства, чрез банков превод по банковата сметка на Община Пазарджик със съответните кодове за плащане посочени на интернет страницата на общината, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен чрез страницата на Община Пазарджик, на касите на Изипей и Фаст Пей, чрез системата за електронни разплащания Ипей и с пощенски запис.
Близо 60 процента от жителите на Община Пазарджик са се възползвали от преференцията през изминалата година. Очаква се тази година цифрата да се увеличи, посочва още кметът на Пазарджик. 

c