Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Община Добричка отличи заслужили учители, ученици и читалищни дейци (СНИМКИ и ВИДЕО)

В навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, кметът на Община Добричка Соня Георгиева отличи заслужили учители, ученици и читалищни дейци.

„Има една дата в календара, която блести с особена чистота; една дата, чийто ореол не помръква с годините; дата, която свързва милиони по света. Свързва ги, защото са я приютили с изключителна нежност в сърцето си, и ги връща към онова начало на светлината, с което започва пътят на знанието, на просвещението. Една дата, която без никакво колебание можем да наречем Деня на българите – 24 май“, обърна се към присъстващите Соня Георгиева.

„В община Добричка читалищата не са анахронизъм. Любителското творчество, художествената самодейност не са отживелица, а спонтанното откровение на талантливите; потребност да се заявиш, но и да споделиш; да съпреживееш; да създадеш нещо ново, но и да се впишеш в диалога на приемственост между поколенията“, каза още тя и благодари на читалищните секретари, фолклорните изпълнители и самодейците за участието им в коледните концерти, пролетните спектакли и тържествата в община Добричка. 

„Вашето присъствие в българското училище, заявяването ви като учители е не само привилегия, но и огромна отговорност. Отговорност, която трябва да отстоявате достойно, и да вървите напред – можещи, уверени, мъдри. Вашето призвание е да сочите пътя към знанието, да създавате територии на свободния дух, защото днес вие проектирате реалността на бъдещето. Вярвам, че Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура ще има своето достойно присъствие в нея“, обърна се към педагозите и директорите на учебни заведения кметът Соня Георгиева.

По време на тържествения концерт на сцената се изяви Детски хор „Добри Христов“ при Общински детски комплекс – гр. Варна с диригент Галина Станишева, който е награден със „Златна лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци. През този творчески сезон – 2022/2023 г., съставът ще отбележи своя 70-годишен юбилей.

Последваха народни танци в изпълнение на Виктория Митева към Народно читалище „Георги Тодоров – 1940 г.“ в с. Владимирово и на малчуганите от детската градина в с. Одърци. Публиката чу и мелодии на гайда от Атанас Атанасов към НЧ „Светлина – 1941 г.“ в с. Ведрина. За финал на сцената излязоха дарованията от „Роберта балет“ – гр. Варна с ръководител Вера Цариградска, които имат 13 световни титли от Dance Star.

На събиеито в Драматичен театър „Йордан Йовков“ в Добрич присъстваха още д-р Даниела Йорданова – председател на Общинския съвет на Община Добричка, народният представител Мая Димитрова, Светлана Василева – началник на Регионалното управление на образованието, представители на Военно окръжие – Добрич, общински съветници.  

Поздравителни адреси изпратиха Здравко Здравков – областен управител на Добрич, народните представители Мая Димитрова и Деница Сачева и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“.  

За принос в културната дейност и обогатяване на културния календар на Община Добричка бяха наградени читалищни секретари и самодейци, участвали в постановката „Женско царство“ по Стефан Л. Костов, която бе представена в 28 населени места по време на пролетните празници на Общината през април и май.

За дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор се награждават:

1. Ивелин Славов Божанов – читалищен секретар на НЧ „Нов живот – 1941 г.“, село Черна;

2. Виолета Иванова Петкова – читалищен секретар на НЧ „Просвета – 1940“, с. Царевец;

3. Ваня Янкова Хеге – читалищен секретар на НЧ „Светлина – 1941 г.“, с. Ведрина;

С плакети за принос в просветата и културата се награждават:

4. Ивелина Пейчева Тончева – директор на Средно училище „Н. Й. Вапцаров", с. Карапелит, за цялостна и дългогодишна всеотдайна работа за утвърждаване доброто име на училището, постигнати резултати в профилираното обучение на учениците, за организирането и провеждането на общоучилищни образователни, културни и спортни мероприятия;

5. Галина Димитрова Тошкова – директор на Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа, за всеотдайна и целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден, за значим принос за популяризиране на училището в страната, за участието на учениците в национални конкурси, за активно сътрудничество със социални партньори и неправителствени организации.

6. Станка Божидарова Иванова – директор на Основно училище „Христо Ботев“, с. Стожер, за всеотдайна и последователна професионална дейност, за прилагане на иновативни методи и похвати, постигане на добри резултати в учебно-възпитателната работа;

7. Теменужка Иванова Николова - директор на ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница, за всеотдайна и последователна професионална дейност, за прилагане на иновативни методи в областта на информационните технологии, за организирането и провеждането на общоучилищни културни и спортни мероприятия;

8. Донка Стефанова Стойкова – директор на детска градина „Здравец“ в с. Стожер, за знанието, енергията и любовта, които влага в работата, с достоен принос за утвърждаване доброто име на детската градина;

9. Марчела Тодорова Иванова – директор на детска градина в с. Карапелит, за дългогодишна високопрофесионална трудова дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, доказани организационни умения за работа в екип;

10. Росица Димитрова Попова – директор на детска градина в с. Овчарово, за всеотдайна и последователна професионална дейност, за прилагане на иновативни методи и похвати и постигане на много добри резултати в учебно-възпитателната дейност.

За постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност и за принос в популяризирането на учебното заведение се награждават:

11. Ирена Колева Иванова-Енчева – учител в ОУ „Отец Паисий“ в с. Батово;

12. Светла Русева Георгиева – учител в ОУ „Отец Паисий“, с. Батово;

13. Ивелина Мирчева Мирчева – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Божурово;

14. Димитър Русев Иванов – учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ведрина;

15. Стойчо Балушев – учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дончево;

16. Никола Косев Недев – учител в ОУ „Стефан Караджа“, с. Житница;

17. Силвия Жечева Йорданова – учител в СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

18. Даринка Гочева Иванова – учител в СУ „Никола Вапцаров“, с. Карапелит;

19. Мариян Желязков Янулов – учител в ОУ „Неофит Рилски“, с. Ловчанци;

20. Олга Асенова – учител в ОУ „Отец Паисий“, с. Овчарово;

21. Детелина Дукова – учител в ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;

22. Марияна Иванова Вълчева – учител в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа;

23. Димитричка Стоянова Радушева – учител в ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница;

24. Цвета Стоянова Стоянова – учител в Обединено училище „Пейо К. Яворов“, с. Стефаново;

25. Галина Николова Георгиева – учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Стожер;

26. Иван Нечев Драшански – учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Стожер;

27. Добрин Пламенов Добрев – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Хитово.

За отличен успех, активно участие в училищния живот, принос в утвърждаване авторитета на училището са наградени:

1. Айтач Асенов Стоянов, VIII клас в СУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Карапелит;

2. Шени Давидова Симеонова, VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа;

Учениците от ОУ „Отец Паисий“, с. Батово

3. Никола Колев Тошков – II клас;

4. Станислава Йорданова Станева – III клас;

5. Мишел Десиславов Мирославов – V клас;

6. Никола Георгиев Иванов – III клас;

7. Йордан Тихомиров Бориславов – V клас;

Учениците от ОУ „Васил Левски“, с. Божурово

8. Ачеля Орхан Ремзи – II клас;

9. Мелиса Билент Себайдин – IV клас;

Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дончево

10. Николай Радомиров Мързъков – I клас;

11. Магдалена Лъчезарова Колева – VII клас;

Учениците от ОУ „Стефан Караджа“, с. Житница

12. Алекс Райчев Христов – V клас;

13. Румяна Зюлкяр Азис – VII клас;

Учениците от СУ „Никола Вапцаров“, с. Карапелит

14. Георги Мариянов йорданов – VIII клас;

15. Севда Севдалинова Димитрова – VI клас;

16. Десислав Димитров Асенов – VI клас;

17. Ася Георгиева Аспарухова - VII клас;

Учениците от ОУ „Отец Паисий“, с. Овчарово

18. Доротея Стефанова Георгиева – VI клас;

19. Ралица Иванова Николова – II клас;

20. Нехир Танжур Юмер – II клас;

21. Толга Танжур Юмер – VI клас;

22. Бурчин Бирсен Икмет – VI клас;

23. Камелия Славова Димитрова – VII клас;

24. Марина Мназнаканов – II клас;

Учениците от OУ „Св. Климент Охридски“, с. Смолница

25. Зоя Заблоцка – VII клас;

26. Ралица Асенова – VII клас;

27. Никет Люман – VII клас;

Учениците от Обединено училище „Пейо К. Яворов“, с. Стефаново

28. Станислав Маринов Николов – I клас;

29. Галин Мартинов Николов – I клас;

30. Аксу Самет Сафет – IV клас;

31. Сияна Стоянова Филипова – IV клас;

32. Джани Калбин Али – V клас;

33. Аксиния Жасминова Ахмедова – V клас;

34. Моника Юлиянова Минчева – VII клас;

35. Сесил Самет Сафет – VII клас;

Учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Стожер

36. Вальо Асенов Желязков – I клас;

37. Диляна Марева Огнянова – I клас;

38. Рая Рачева Рачева – I клас;

39. Сали Милда Хюсеин – I клас;

40. Иляйда Икбалова Илкова – II клас;

41. Нурхаят Диянова Славова – II клас;

42. Сергей Димитров Асенов – II клас;

43. Биляна Светославова Асенова – III клас;

44. Станислава Светославова Асенова – III клас;

45. Ивана Бориславова Иванова – III клас;

46. Даниела Диянова Василева – IV клас;

47. 3латина Стоянова Петрова – VII клас;

Учениците от ОУ „Васил Левски“, с. Хитово

48. Айча Енгин Асан – IV клас;

49. Дидем Дженел Етем – IV клас;

50. Синем Дженел Етем – IV клас;

51. Чинар Селяйдин Себайдин – IV клас.

c