Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Министерството на иновациите и растежа представи в Добрич процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

Експертите от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа представиха в град Добрич процедурата BG16RFPR001-1.004 "Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”, съобщават от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ). Срещата, част от информационна кампания на Министерството, бе открита от Павел Павлов, зам.-кмет на Община град Добрич, Красимир Николов, председател на Общински съвет Добрич и Радослав Ризов, директор на ГД ЕФК.
Над 50 представители на семейни предприятия, фирми от творческия сектор, занаятчии и други заинтересовани лица бяха запознати подробно с условията за кандидатстване, допълват от ОИЦ. 
С бюджет от над 177 млн. лева ще се подкрепят инвестиции за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Безвъзмездната финансова помощ е от 15 хил. лева до 150 хил. лева. Процентът на съфинансиране е до 75 процента за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 процента за предприятията от сектора на занаятите. Средствата могат да бъдат инвестирани в закупуването на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, специализиран софтуер, създаване на онлайн магазин и въвеждането на ИКТ системи/модули. Допустим разход по процедурата е и ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.
В края срещата присъстващите зададоха множество въпроси относно допустимостта на кандидатите и разходите, и поставиха различни казуси, касаещи проектните им предложения.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16.09.2024 г., 16:30 ч., чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) само с Квалифициран електронен подпис. Пълният пакет документи, както и всички отговори на зададени въпроси може да се намерят на страницата на ИСУН 2020.

c