Вторник, 30 май 2023

30.05.2023

Последвайте ни

"Двореца" в Балчик кани на изложба за река Марица

Културният център се приобщава към опитите на ООН да ангажира вниманието към проблемите, свързани със световните водни ресурси

По повод Световния ден на водата, в зала "Учебен център" на „Двореца“ в Балчик ще бъде открита тeмaтичнa излoжбa зa peĸa Mapицa, c aĸцeнт въpxy нeйнoтo биoлoгичнo paзнooбpaзиe. Културният център се приобщава към опитите на ООН да ангажира вниманието на населението, в частност на ученическите общности, към разясняване на проблемите, свързани със световните водни ресурси и търсенето на варианти за тяхното разрешаване.

КЦ „Двореца“ е отправил покани за посещение на изложбата към учебните заведения от областта. Планирани са открити уроци на ученици от различни класове, както и работни ателиета, в които да се изработят тематични проекти.

Целта на изложбата е да покаже по интересен и въздействащ начин какво природно богатство е реката, кои са някои от най-ценните видове животни, срещани там, как и защо да ги опазваме.

Животът на хората е неразривно свързан с реката и нейните обитатели още от древни времена. Тя поддържа богата, но уязвима екосистема, чиято съдба зависи от нас, а ние зависим от нея. Бъдещите ни действия определят доколко ще запазим богатството, което ни вдъхновява, предоставя ни условия за отдих и творчество, спорт и култура, дарява ни с важни ресурси и изгражда облика на града ни от самото му съществуване до днес.

Изложба се състои от 10 образователни постера и макети в реални размери на 11 животни – видра, малък корморан, пчелояд, земеродно рибарче, обикновена блатна костенурка, жълтоуха водна змия, балкански гребенест тритон, жаба дървесница, сирийска чесновница, маришка мряна, маришки морунаш.

Освен макети на животни, ще може да се види и краткото видео, в което специалисти от различни области, споделят интересни факти, свързани с историята, географията и екологията на реката.

Изложбата е създадена по проект на Регионален природонаучен музей Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, РИМ – Пловдив, БАН, Българско дружество за защита на птиците и др. Тя ще може да се види до 17 април.

c