Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

АКП: Развитието на Камбоджа предоставя много добри възможности за инвестиции

Развитието на Камбоджа се дължи на високите нива на икономически растеж, съществуващите предимства и ясните планове на страната за бъдещето, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.
Според прогнозата за преките чуждестранни инвестиции за 2024 г. Камбоджа поддържа стабилен годишен темп на икономически растеж от около седем процента.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е увеличил десет пъти - от 3,11 милиарда долара през 1998 г. до 29,60 милиарда долара през 2022 г., а между 2007 г. и 2022 г. преките чуждестранни инвестиции са нараснали 15 пъти. 
Камбоджа има много млада работна сила с голям потенциал, която е катализатор за развитието на националната икономика. Разгръщането на националната стратегия за развитие - Стратегията от пет точки, интегрира дигиталните знания и умения, най-вече сред младата работна сила, и задейства необходимите реформи.
Камбоджа продължава да модернизира физическата си инфраструктура, включително международните летища, дълбоководните пристанища, сухопътните и водните пътища, както и логистичните системи, за да създаде добри възможности за инвестиции.
Мирът, който Камбоджа е постигнала и поддържа, също представлява допълнителна възможност за разширяване на свободния пазар и екологичните инициативи. За следващите години, камбоджанското правителство си е поставило за цел до 2030 г. да превърне страната в държава с по-високи от средните доходи, а до средата на века - и в икономика с високи доходи.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

c