Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

30.03 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#    Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

                                                         ДБТ - Добрич

  660     Рецепционист                                    Висше                                                                  Английски                 1

                                                                                                                                             Microsoft ofice

  337     Специалист, технически контрол          Висше / Архитектура, строителство и геодезия                                            1

                                                                  (Строителен инженер )                                           MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET

  559     Ветеринар                                         Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен лекар)                                  1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  520     Координатор производство                  Висше / Икономика                                                 Английски, Немски      1

                                                                                                                                             Office пакет

  665     Служител, резервации                         Висше / Икономика (Маркетинг)                                                               1

  317     Счетоводител, оперативен                   Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)                                            1

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             СЧЕТОВОДНИ

  548     Старши експерт                                  Висше / Информатика и компютърни науки                                                1

                                                                  (Математика, електротехника, електроника и др.          MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  445     Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 1

  237     Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 10

  679     Социален работник                            Висше / Социални дейности                                                                    1

                                                                                                                                             MS Office

  348     Технолог, производство на плодови и    Висше / Хранителни технологии (Технолог в                                              1

           зеленчукови консерви                         хранително-вкусовата промишленост)

  535     Мияч, съдове (ръчно)                          Начално                                                                                              2

  216     Животновъд                                       Начално                                                                                              1

  546     Мияч, съдове (ръчно)                          Начално                                                                                              2

  624     Чистач/ Хигиенист                               Начално,Без образование                                                                       4

  671     Чистач/ Хигиенист                               Начално,Основно                                                                                 20

  254     Машинен оператор, хлебни изделия      Основно                                                                                              3

  697     Общ работник                                    Основно                                                                                              1

  694     Перач (ръчно)                                    Основно                                                                                              3

  287     Работник, механично почистване на      Основно                                                                                              2

           енергийни съоръжения

  632     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              30

  698     Мияч, съдове (ръчно)                          Основно                                                                                              10

  642     Работник, сезонен                              Основно                                                                                              25

  626     Машинен оператор, пералня/перачница Основно                                                                                              15

  635     Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              15

  696     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              6

  640     Камериер/камериерка                          Основно                                                                                              10

  519     Готвач                                               Основно (Завършен курс за професионална                                             5

                                                                  квалификация за готвач),Средно / Хотелиерство,

  701     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Без образование                                                                      2

  450     Работник, озеленяване                        Основно,Начално                                                                                 4

  570     Чистач/ Хигиенист                               Основно,Начално                                                                                 1

  682     Работник, кухня                                  Основно,Начално                                                                                 6

  571     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Средно                                                                                   1

  652     Работник, кухня                                  Основно,Средно                                                                                   2

  85      Носач-товарач, стоки                           Основно,Средно                                                                                   1

  620     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   10

  629     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   3

  634     Камериер/камериерка                          Основно,Средно                                                                                   9

  618     Общ работник                                    Основно,Средно                                                                                   1

  139     Оператор, производство на акумулатори  Основно,Средно / Машиностроене,                3

                                                                  металообработване и металургия

  577     Заварчик                                           Основно,Средно / Машиностроене,                                                          1

                                                                  металообработване и металургия

  661     Камериер/камериерка                          Основно,Средно,Начално                                                                      5

  485     Машинен оператор, шиене на обувки     Основно,Средно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  447     Медицинска сестра                             Полувисше / Здравни грижи                                                                    1

  446     Фелдшер                                           Полувисше / Здравни грижи                                                                    1

  627     Работник в ресторант                          Професионален колеж,Средно                                                                10

  639     Сервитьор                                         Професионален колеж,Средно,Висше                       Немски, Английски,     15

                                                                                                                                              Френски

  637     Отговорник, търговска зала                  Професионален колеж,Средно,Висше                       Немски, Английски,     15

                                                                                                                                              Френски

  257     Електротехник, поддръжка на сгради      Професионална квалификация / Електротехника и                                     1

                                                                  енергетика (Електротехник),Средно

 537     Готвач                                               Професионална квалификация / Хотелиерство,                                          2

                                                                  ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно (готвач)

  625     Хост (хостеса)                                    Средно                                                                                                20

  691     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 2

                                                                                                                                             MS Office пакет

  658     Спасител, плаж                                  Средно                                                                 Английски                 5

  688     Работник, поддръжка                           Средно                                                                                                3

  680     Портиер                                            Средно                                                                                                15

  674     Отговорник, търговска зала                  Средно                                                                                                10

                                                                                                                                             Office пакет

  647     Барман                                             Средно                                                                                                5

  673     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                20

                                                                                                                                             MS Office пакет и

                                                                                                                                             база данни

  700     Барман                                             Средно                                                                 Английски, Руски        3

  685     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  646     Сервитьор                                         Средно                                                                                                10

  662     Рецепционист, хотел                           Средно                                                                                                3

  655     Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  654     Администратор, хотел                         Средно                                                                 Английски                 3

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  681     Работник, кухня                                  Средно                                                                                                20

  687     Рецепционист                                    Средно                                                                 Английски                 2

  622     Барман                                             Средно                                                                 Немски, Френски,        30

                                                                                                                                             Английски

  699     Сервитьор                                         Средно                                                                 Английски, Руски        7

  628     Сервитьор                                         Средно                                                                                                5

  176     Водопроводчик (външно водоснабдяване   Средно                                                      2

           и канализация)

  174     Сондьор                                            Средно                                                                                                2

  542     Камериер/камериерка, хотел                 Средно                                                                                                3

  221     Маникюрист                                       Средно                                                                                                1

  222     Фризьор                                            Средно                                                                                                1

  486     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

  491     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET, ЕЛ.

  536     Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  581     Гледач,служебни животни                    Средно                                                                                                1

  587     Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                20

  702     Помощник-готвач                                Средно (пом. готвач),Основно (пом. готвач)                                              2

  11      Птицевъд                                           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                                 1

                                                                  Растениевъдство и животновъдство                          Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  338     Водопроводчик, поддръжка                  Средно / Други неопределени специалности                                             2

                                                                  (ВиК),Основно (ВиК),Професионална квалификация /

  271     Водопроводчик, поддръжка                  Средно / Други неопределени специалности                                             1

                                                                  (ВиК),Професионална квалификация (Ви К)

  359     Механик, промишлено оборудване        Средно / Електротехника и енергетика,Средно /                                          1

                                                                  Хранителни технологии

  693     Счетоводител                                     Средно / Икономически науки (Счетоводство и                                           1

                                                                  контрол),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)   MS Office пакет

  623     Домакин                                            Средно / Икономически науки,Средно                                                      10

                                                                                                                                             MS, Word, Excel,

                                                                                                                                             Power Point

  10      Шлосер                                             Средно / Машиностроене, металообработване и                                        1

                                                                  металургия                                                           Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  122     Шофьор, автокран                              Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                         1

                                                                  въздухоплавателни средства (Управление на

  599     Техник, земеделие                              Средно / Растениевъдство и животновъдство                                             1

  331     Монтьор, земеделски машини               Средно / Растениевъдство и животновъдство                                             1

  619     Спасител, плаж                                  Средно / Спорт (спасител/правоспособност)                                             30

  451     Касиер                                              Средно / Търговия на едро и дребно,Средно              Английски                 15

  569     Аранжор, витрини/щандове                  Средно / Търговия на едро и дребно,Средно                                             1

  695     Главен готвач                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

  638     Главен готвач                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

                                                                   (готвач)

  683     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 6

                                                                   (готвач)

  666     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 5

                                                                   (готвач),Основно (готвач)

  630     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 30

                                                                   (готвач),Средно

  533     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски                 3

                                                                   (Завършен курс за професионална квалификация за   начална

                                                                                                                                             компютърна

  633     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 5

                                                                   (пом. готвач)

  524     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски                 3

                                                                   (Професионална квалификация за барман                     ),Средно    начална

                                                                                                                                             компютърна

  672     Иконом                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              25

                                                                  кетеринг,Средно

  385     Администратор, хотел                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              2

                                                                  кетеринг,Средно                                                    Работа с готови

                                                                                                                                             програмни

  621     Камериер/камериерка                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              50

                                                                  кетеринг,Средно

  575     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              6

                                                                  кетеринг,Средно

  617     Помощник-готвач                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              20

                                                                  кетеринг,Средно

  538     Администратор, хотел                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и               Английски                 2

                                                                  кетеринг,Средно                                                    начална

                                                                                                                                             компютърна

  521     Камериер/камериерка                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              5

                                                                  кетеринг,Средно

  648     Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                       Английски, Немски,     10

                                                                                                                                              Френски

  690     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   10

  686     Работник, кухня                                  Средно,Основно                                                                                   5

  296     Машинен оператор, шиене на облекла   Средно,Основно                                                                                   5

  689     Общ работник                                    Средно,Основно                                                                                   10

  651     Помощник-готвач                                Средно,Основно                                                                                   5

  550     Заварчик                                           Средно,Основно,Средно / Машиностроене,                                               4

                                                                  металообработване и металургия (заварчик)

  684     Автомонтьор                                      Средно,Основно,Средно / Моторни превозни                                            2

                                                                  средства, кораби и въздухоплавателни средства

  225     Лакировач, промишлени изделия          Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  224     Дърводелец, мебелист                         Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  631     Готвач                                               Средно,Професионален колеж                                                                10

  643     Помощник-готвач                                Средно,Професионален колеж                                                                15

  653     Готвач                                               Средно,Професионален колеж,Основно                                                   8

  173     Техник, електрически системи              Средно,Средно / Електротехника и енергетика                                           2

  111     Машинен оператор, шиене                   Средно,Средно / Производствени технологии –                                          2

                                                                  текстил, облекло, обувки и кожи

  195     Шивач, обувки                                    Средно,Средно / Производствени технологии –                                          4

                                                                  текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

  483     Продавач-консултант                          Средно,Средно / Търговия на едро и дребно                                             1

  556     Сервитьор                                         Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   1

                                                                  кетеринг

  650     Отговорник, търговска зала                  Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   20

                                                                  кетеринг

 306     Готвач                                               Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   6

                                                                  кетеринг (готвач),Професионална квалификация /

  307     Помощник-готвач                                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   9

                                                                  кетеринг (пом. готвач),Професионална квалификация

  645     Сервитьор                                         Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   5

                                                                  кетеринг (СЕРВИТЬОР)

  358     Машинен оператор, производство на     Средно,Средно / Хранителни технологии                                                  1

           плодови/зеленчукови сокове

                                                         Филиал Балчик

  24      Фелдшер                                           Висше / Здравни грижи                                                                           1

  23      Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 1

  38      Общ работник                                    Основно                                                                                              2

  27      Чистач/ Хигиенист                               Основно                                                                                              3

  26      Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              3

  54      Социален асистент                             Основно                                                                                              14

  41      Шофьор, товарен автомобил                Основно,Средно                                                                                   1

  19      Тракторист                                        Основно,Средно                                                                                   3

  53      Общ работник                                    Средно                                                                                                3

  21      Машинен оператор, производство на     Средно                                                                                                1

           плодови/зеленчукови сокове

  31      Касиер                                              Средно                                                                                                1

  32      Обслужващ, магазин                            Средно                                                                                                1

  55      Охранител                                         Средно                                                                                                3

  49      Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                2

  28      Касиер                                              Средно                                                                                                2

                                                                                                                                              Работа с касов

                                                                                                                                             апарат.

  51      Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 2

                                                                   (Готвач)

  50      Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                                                      2

                                                                                                                                             Офис пакет

  17      Овощар                                             Средно,Основно                                                                                   8

  25      Портиер                                            Средно,Основно                                                                                   2

  56      Камериер/камериерка, хотел                 Средно,Основно                                                                                   8

c