Крушари Култура Тервел

Възможностите за финансиране представиха пред културни организации от Тервел и Крушари

Възможностите за европейско финансиране на проекти идеи и доби практики от реализирани проекти по презентираните програми представи на 9 и 10 юли Областен информационен център-Добрич /ОИЦ/ пред близо 30 общински експерти и представителите на читалищата от общините Крушари и Тервел.

Експертът в центъра Искра Димова запозна присъстващите с предстоящите покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя ще подкрепя проекти,  водещи до подобряване на управлението и условията в паметници на културата, прилагане на иновации и технологии при управление и дигитализацията на културно историческо наследство, както и организирането на фестивали, представления и други. Средствата в размер на 10 млн. евро ще са организирани в три резултата (приоритети), в рамките на които предстои да бъдат обявявани пет покани за подаване на проектни предложения. Допустими кандидати са публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки, културни организации и неправителствени организации.

Презентирани бяха условията за кандидатстване на „Анти-кризисна мярка за преодоляване на ефектите от Covid-19“ по Фонд Активни граждани България. Фокусът й е към подкрепа на дейността и капацитета на гражданските организации за продължаване на тяхната активна дейност в условията на криза и възстановяването от нея. Гражданските и неправителствени  организации, включително и читалищата, в качеството си на допустими кандидати могат да получат финансиране в размер до 10 хил. евро  за разработване на анализи, доклади, изследвания и обучителни материали, провеждане на обучения, семинари, конференции и други. Във връзка с пандемията са допустими дейности за закупуване на оборудване и софтуер, обучения за използване на дигитални инструменти, осигуряване на лични предпазни материали и вещества за дезинфекция, като и развиване на оперативен капацитет за посрещане на предизвикателства, разработване на организационни политики и подходи към целевите групи.

Присъстващите се запознаха и с програмата „Социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд “Култура”, подкрепящ създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. Проектни предложения могат да подават самоосигуряващи се физически лица, извършващи дейност в сферата на културата и частни културни организации, а читалищата са допустими като партниращи организации. Кандидатстването е до 8 септември 2020 г.

В кратко резюме, експертите от ОИЦ разказаха за успешно реализирани проекти по представените програми от читалища в сферата на изкуството, културата, творчеството и занаятите. Бяха дискутирани  и добри практики на културни организации в изграждането на творческо партньорство, работата с местната общност, проучване и идентифициране на местен проблем. В края на информационната среща бяха обсъдени различните възможностите за привличане на средства, начините за кандидатстване, стъпките за намиране на подходящи партньори, етапите на подготовка и трудности при изготвяне на проектно предложение.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *