Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

11.07 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

1371

Счетоводител

Висше

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. БАЗА ДАННИ

1328

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Висше (БЕЛ)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ, POWER POINT

1342

Главен счетоводител

Висше / Икономика (икономика с финансово-счетоводна насоченост)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. СЧЕТОВОДНИ ПРОГРАМИ

1392

Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни и комуникационни технологии - магистър)

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS office,работа с база данни,организация функционирането на компютърните мрежи и тяхната защита

1329

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Висше / Математика (Математика и Информатика),Висше / Математика (Математика и физика)

бр. незаети

1

език

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ, POWER POINT

1376

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Математика (Математика, Физика и Астрономия)

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ

1338

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Висше / Математика,Висше / Физически науки

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ

1364

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Висше / Филология (Английска филология)

бр. незаети

1

език

Английски

комп. умения

MS OFFICE. INTERNET, ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ

1252

Машинен оператор, миячна машина

Начално

бр. незаети

2

език

комп. умения

1336

Работник, сглобяване на детайли

Основно

бр. незаети

3

език

комп. умения

1251

Общ работник

Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1233

Птицевъд

Основно,Начално

бр. незаети

2

език

комп. умения

1157

Гладач, преса (ръчно)

Основно,Начално

бр. незаети

15

език

комп. умения

1211

Водач, селскостопански машини

Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист),Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1209

Шивач, мъжко/дамско облекло

Основно,Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

1216

Работник, кухня

Основно,Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

1215

Чистач/ Хигиенист

Основно,Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1032

Производител, обувки (ръчно)

Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

4

език

комп. умения

1337

Машинен оператор, шиене на обувки

Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

3

език

комп. умения

1109

Машинен оператор, обувно производство

Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

2

език

комп. умения

1330

Шлосер

Професионална квалификация (Шлосер),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

бр. незаети

1

език

комп. умения

1179

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Професионална квалификация (шофьор С+Е),Средно (шофьор С+Е),Средно / Транспортни услуги (шофьор С+Е)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1144

Продавач-консултант

Средно

бр. незаети

50

език

комп. умения

1306

Специалист с контролни функции, търговия

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

Електронни таблици

1173

Перач (ръчно)

Средно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1174

Гладач

Средно

бр. незаети

5

език

комп. умения

1367

Козметик

Средно (козметик),Професионална квалификация (козметик)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1363

Огняр

Средно (професионална квалификация за огняр- за газови съоръжения, парни и водогрейни котли)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1241

Шивач

Средно (шивач),Основно (шивач)

бр. незаети

2

език

комп. умения

1332

Птицевъд

Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство

бр. незаети

1

език

комп. умения

1006

Водопроводчик, поддръжка

Средно / Други неопределени специалности (Водопроводчик),Основно (Водопроводчик),Професионална квалификация / Други неопределени специалности (Водопроводчик)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1366

Маникюрист

Средно / Други неопределени специалности (маникюрист),Професионална квалификация (маникюрист)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1256

Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (Електромонтьор),Средно (Електромонтьор)

бр. незаети

3

език

комп. умения

1237

Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник - 3 квалификационна група ),Професионална квалификация (Електротехник - 3 квалификационна група )

бр. незаети

1

език

комп. умения

1011

Шивач

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно (шивач),Средно (шивач)

бр. незаети

8

език

комп. умения

1365

Барман

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

бр. незаети

10

език

комп. умения

1208

Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация (Готвач)

бр. незаети

7

език

комп. умения

1339

Общ работник

Средно,Основно

бр. незаети

2

език

комп. умения

1340

Камериер/камериерка

Средно,Основно

бр. незаети

5

език

комп. умения

1312

Камериер/камериерка

Средно,Основно

бр. незаети

20

език

комп. умения

1155

Машинен оператор, шиене на облекла

Средно,Основно

бр. незаети

20

език

комп. умения

1057

Помощник, магазин

Средно,Основно

бр. незаети

10

език

комп. умения

1172

Гладач

Средно,Средно (техническа специалност)

бр. незаети

1

език

комп. умения

1156

Оценител, облекла

Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

бр. незаети

6

език

комп. умения

1154

Шивач, обувки

Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

бр. незаети

4

език

комп. умения

931

Подготвител, горница на обувки

Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

бр. незаети

4

език

комп. умения

Филиал Балчик

79

Общ работник

Без образование

бр. незаети

1

език

комп. умения

83

Машинист, еднокофов багер

Средно

бр. незаети

1

език

комп. умения

80

Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове

Средно (Техническо образование.)

бр. незаети

1

език

комп. умения

c