Вторник, 30 май 2023

30.05.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 16.03

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич-селска: с. Карапелит;

- Район Шабла: с. Пролез;

- Район Крушари: с. Крушари; с. Александрия;

c