Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

ВиК Добрич предлага по-ниска цена на водата до 2026 година, но и по-малко инвестиции

Представителят на Община Добрич в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Добрич ще гласува „за“ бизнес плана на ВиК Добрич за регулаторния период 2022 – 2026 г. Това реши на заседанието си на 28 март Общинският съвет.

Общото събрание ще се проведе на 12 април 2023 г. Припомняме, че бизнес планът на водното дружество не бе приет от добричките общини на 8 октомври 2021 година и на 7 юли 2022 г. На последното събрание предложенията на ВиК бяха цената на водата да нарасне от 2022 г. до 2026 г. от 4.93 лв./куб. до 5.67 лв./куб. Тогава кметовете заявиха, че предлаганата цена на водата е шокова и неприемлива за битовите потребители.

Сега става ясно, че ВиК Добрич ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за по-ниски цени на водата за битовите потребители за периода до 2026 година, като с всяка година те намаляват.

За 2023 година предлаганата цена за доставяне на кубик вода е 3.06 лв., плюс 0.166 лв. за отвеждане на отпадъчни води и 0.494 лв. за пречистване на отпадъчни води. Така цената на 1 куб. м. вода без ДДС става 3.72 лв.

За 2024 година се предлага тя да е 3.59 лв., за 2025 година – 3.15 лв., и за 2026 година – 3.15 лв.(без ДДС).

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цените ще бъде внесено в КЕВР.

По време на заседанието на ОбС Добрич зам.-кметът инж. Пенчо Керванов посочи, че в новия бизнес план заложените от ВиК Добрич инвестиции са в размер на 6 млн. лв. – с 900 хиляди по-малко, отколкото в предишното предложение.  

c