Вторник, 30 май 2023

30.05.2023

Последвайте ни

Световен ден на водата 2023: Ускоряване на промяната

На 22 март се отбелязва Световния ден на водата. Инициатива има за цел да се привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването му.

Отбелязването в глобален план е предложено през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Общото събрание на Обединените нации определя 22 март 1993 като първия Световния ден на водата.

Всяка година Световният ден подчертава специфичен аспект от проблемите на водата.

Темата през 2023 година е „Ускоряване на промяната“. Тя насочва към разрешаване на кризата с питейната водата и канализацията в глобален мащаб.

Недоброто управление на целия воден цикъл подкопава напредъка по всички основни глобални проблеми – от здравето до глада, от равенството между половете до работните места, от образованието до индустрията, от бедствията до мира.

Още през 2015 г. светът се ангажира с Цел 6 за устойчиво развитие на Програмата за устойчиво развитие на ООН – обещание да се осигури достъпност, устойчиво управление на водите, чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 година.

Водата е жизненоважен ресурс за живота на Земята и нейното значение не може да се подценява. Въпреки решаващата си роля за поддържане на живота обаче достъпът до безопасна и чиста вода остава сериозно предизвикателство за много общности по света, като всеки четвърти човек - 2.2 милиарда души - няма достъп до безопасна питейна вода, 4.2 милиарда нямат безопасни санитарни услуги, а 3 милиарда нямат основни съоръжения за миене на ръцете.

В момента обаче целите не се постигат и ние сме извън този път, посочват от ООН. Милиарди хора и безброй училища, бизнеси, здравни центрове, ферми и фабрики са засегнати, тъй като правата на хората за достъп до питейна вода и канализация не са изпълнени.

c