Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Провеждат пилотни обучения срещу агресията, в училища на Добричка община

Пилотни обучения, под единното наименование „Не на насилието и агресията“, ще се проведат в училища на територията на община Добричка, съобщиха от административния пресцентър там. Това е поредната инициатива, предвидена  по  плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Добричка и е част от проявите, посветени на Националната кампания „Не на насилието“, споделят от общинското ръководство. Екип от Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич - експерти образователни дейности и  психолог, предстои да проведе пилотно обучение и упражнение по прилагане на разширена методика за ограничаване на агресията и насилието на училищно ниво в Основно училище „Стефан Караджа“, село Житница и Основно училище „Отец Паисий“, село Овчарово на 13.12.2018 г. и 14.12.2018 г. Основна цел е запознаване с възможностите на вътрешните ресурси на вътрешно-училищната общност за превенция на агресивното поведение при учениците с участието на учители, служители и родители в училище и въвеждане и използване на нетрадиционни методи и похвати за ограничаване на агресивните прояви с активното участие на децата – в т.ч. форми за докладване на насилието, тренинги, ролеви игри, извънкласни дейности по интереси, както на учителите, така и на децата, подобряване на съществуващите форми в посока активното участие на децата и на външни представители на местната общност. Ще се набляга на възможности за доизграждане на капацитет за превенция на агресивното поведение с помощта на наличните човешки ресурси и материални възможности в училищата без ангажиране на външни експерти или допълнителни разходи. Ще се приложат подходи за мобилизиране на учениците вътре в класа за подобряване на доверието при докладване и изолиране на случаите на агресия и насилие още на етап зараждане на конфликти. Методиката е прилагана вече, подкрепена от учителите  и директорите и приета с въодушевление от децата в други училища от община Добричка.
c