Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Проект на ФСГ Добрич спечели наградата на Ректора, от национално състезание по банкиране

Един от двата проектни финалиста на Финансово стопанска гимназия "Васил Левски" от Добрич, заслужено е спечелил наградата на Ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов”- Свищов, по време на шестото национално състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“, съобщиха от ръководството на добричката гимназия. На база защитата на бизнес проектите, техните кредитни обосновки и отговори на въпроси, печелившият проект „Пчелна стая“ - дело на Томислава Иванова Ковачева, Жулиета Калоянова Русева и Веселин Иванов Василев от XII "a" клас, Даниел Георгиев Димитров от 12 "б" клас, с ментор Тансу Сали - студентка в СА „Д. А. Ценов”- Свищов (спец. „Финанси”), е успял да впечатли компетентното жури. "Пчелна стая" е проектна разработка, даваща възможност за профилактика на дихателната система и изработка и продажба на множество продукти на пчелна основа. Отличени в останалите категории:
  • За регионална идентичност - отбора от Професионалната държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев“, гр. Свищов (награда на Застрахователно дружество „Бул Инс“ АД от 800 лв.)
  • Голямата награда на Банка Пиреос България в размер на 1000 лв. - за отбора от Средното училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе.
От училищното ръководство отправят поздравления към труда на учениците, готвили се усилено за състезанието, както и към труда на г-жа Миглена Стефанова.

С два отбора ФСГ-Добрич е на финал на националното състезание по банкиране

В шестото издание на националното състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“, което се проведе на 7 и 8 декември, участие са взели 110 средношколци, 30 студенти-ментори и 20 учители и директори, придружаващи училищните отбори. Представени са били 17 училища от 15 града, сред които Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ - Добрич, СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“ - Русе, Национална финансово-стопанска гимназия - София, Национална търговска гимназия - Пловдив, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” - Габрово,  Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” и други. Организатори на форума са катедра „Финанси и кредит“ и Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов“.
c