Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Председателят на Добричкия общински съвет Геоги Коев стана член в НАДПОСРБ

НАДПОСРБ е Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България

Общинските съветници в Общински съвет на община Добричка гласуваха председателят им Георги Коев да участвав Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България /НАСПОРБ/, а разходите по членството да се поемат от предвидения бюджет за работата на Общинския съвет.

Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България е организация, създадена на 16-ти юли 2004 година и действа с основен профил за реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и защита на професионалните интереси на своите членове.

Учредителното събрание е определило четири основни цели пред асоциацията:

  • Сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление;
  • Повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление;
  • Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление;
  • Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. В устава е уреден по прецизно и въпросът за запазване представителността на сдружението при провеждането на местни избори и свързаните с тях промени в председателството на отделните общински съвети.
c