Петък, 24 март 2023

24.03.2023

Последвайте ни

От днес Украйна затвори границите си за чужди граждани

Кабинетът на министрите на Украйна прие решение за удължаване на извънредното положение в страната до 31.10.2020 г., както и за затваряне на държавната граница за чуждестранни граждани, влизащо в сила от 00.00 ч. на 29.08.2020 г. до 00.00 ч на 28.09.2020 г.

Забраната за влизане в страната няма да важи за чужденци и лица без гражданство, които:

 • - са един от съпрузите, родителите или децата на гражданина на Украйна;
 • - пътуват транзит през територията на Украйна и имат документите, потвърждаващи излизането в чужбина в рамките на два дни;
 • - пристигат в Украйна с цел обучение;
 • - преминават военната служба във Въоръжените Сили на Украйна;
 • - постоянно или временно пребивават на територията на Украйна и имат разрешение за постоянно пребиваване или разрешение за временно пребиваване;
 • - са признати за бежанци или лицата, лицата, които се нуждаят от допълнителна закрила;
 • - имат разрешение за работа на чужденци и лица без гражданство;
 • - са служители на дипломатическите представителства и консулските учреждения на чужди държави, представителствата на официални международни мисии, организации, акредитирани в Украйна, и членове на семейството им;
 • - са глави и членове на официалните делегации на чужди държави, служители на международни организации, както и лицата, които ги придружават, и влизат в Украйна по покана на Президента на Украйна, Върховната Рада на Украйна, Кабинета на министрите на Украйна, Офиса на Президента на Украйна, Министерството на външните работи на Украйна;
 • - са лицата, които пристигат в Украйна по покана на Министерството на външните работи на Украйна;
 • - са шофьори и/или членове на екипажа на товарни превозни средства, автобуси, извършващи редовни превози, членове на екипажи на въздушни, морски, речни кораби, членовете на влакови и локомотивни бригади;
 • - са инструктори на въоръжените сили на държавите-членове на НАТО и държавите, които са членове на програмата на НАТО «Партньорство за мир», участващи в дейностите по подготовка на подразделенията на Въоръжените сили или пристигат по покана на Министерството на отбраната на Украйна;
 • - са културни дейци, които пристигат по покана на културни институции, като всеки от тях може да бъде придружен от едно лице;
 • - пристигат за участие в официалните спортни състезания, които се провеждат на територията на Украйна, и придружаващите ги лица;
 • - са технически специалисти, които пристигат в Украйна по покана на представителите на украинските предприятия;
 • - са лицата, извършващи превоз на хематопоетични стволови клетки за трансплантация;
 • - пристигат за лечение в здравни заведения на Украйна.

При влизане в Украйна от държава от "зелената зона" е необходимо гражданите, спадащи към някоя от изброените по-горе категории, да имат само валидна застрахователна полица. България понастоящем е включена в страните от "зелената" зона.

От МВнР на България напомнят, че при нужда, българските граждани могат да се свържат с посолството на Република България в Киев на телефон: +380 (44) 235-22-02, както и на дежурните телефони в извънработно време: +380 44 246 7237, +380 44 246 7672, +380 44 235 2015.

c