Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

От 1 юни влязоха в сила новите по-високи цени на водата от "ВиК Добрич" АД

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява своите потребители, че на основание Решение № БП - Ц - 3 от 30.05.2023 г. на КЕВР, считано от 1 юни 2023 г. цените на предлаганите услуги се увеличават.

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране  комплекснатата цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2023 г. бе утвърдена в размер на 3,746 лв./м3 с ДДС.  

Така цената за услугата доставяне на вода на потребителите става 2,558 лв./куб. м, за отвеждане на отпадъчни води - 0,138 лв./куб. м, за пречистване на отпадъчни води - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,426 лв./куб. м.

c