Неделя, 10 декември 2023

10.12.2023

Последвайте ни

Обсъдиха проекта на обновената Областна здравна карта за област Добрич

Повече интензивни легла в област Добрич и без други съществени промени

Комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването обсъди проект на Областна здравна карта. В актуализирания проект е увеличен броят на леглата в лечебни заведения в областта за интензивно лечение с три броя, спрямо сега действащата Здравна карта

Днес се проведе работно заседание на Комисията за изготвяне на Областна здравна карта, което бе председателствано от заместник-областния управител Живко Желязков. В рамките на заседанието директорът и заместник-директорът на Регионална здравна инспекция – д-р Светла Ангелова и д-р Николинка Минчева, представиха пред присъстващите анализ на съществуващата леглова база, структура на заболяемостта в областта след обобщаване на данните.

В резултат на извършения анализ се налага изводът, че не се налагат съществени промени, посочи д-р Ангелова. При представяне на проекта на актуализирана Областна здравна карта за област Добрич, съгласно Методиката, утвърдена от здравното министерство, д-р Минчева подчерта, че е отчетен недостигът на специалисти по здравни грижи, на стоматолози и лекари. В изготвения проект е заложено увеличение на леглата за интензивни грижи от 8 броя, както е сега, на 11 броя. 

Членовете на Комисията имат срок до 27.09.23 г. да се запознаят подробно с анализа и проекта и да дадат предложения, ако имат такива. Областният управител има ангажимент в срок до 30 септември т.г. да изпрати проекта на актуализирана Областна здравна карта в Министерство на здравеопазването за изготвяне на Национална актуализирана здравна карта.

c