Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Нови компютри и офис техника закупува Община Добричка

Обществена поръчка „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на Община Добричка по обособени позиции” обяви Община Добричка. Тя е за шест обособени позиции – за доставка на 10 компютърни конфигурации на прогнозна стойност 7 010 лева без включен ДДС, 12 лазерни принтера за 2 892 лева без ДДС, един таблет за 359 лева без ДДС, три документни скенера за 1 542 лева без ДДС, едно GPS устройство за измерване на площи за 615 лева без ДДС и пет непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за 420 лева без ДДС.

Оферти се подават до 17 часа на 1 август в сградата на Община Добричка, те ще бъдат отворени на следващия ден от 10 часа. Всеки участник може да кандидатства по една или повече позиции, има право да представи само по една оферта на позиция.

Устройствата трябва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани, със сертификат за дата на производство. Освен доставката спечелилият обществената поръчка ще изпълнява и гаранционно обслужване на техниката, както и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок, който трябва да е минимум 36 месеца.

c