Водещи новини - дясно Добричка Общество

До 25.11 приемат идеи за новата план-сметка по дейност “Чистота“ 2023 на Община Добричка

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и в изпълнение на чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК, от Община Добричка уведомяват всички заинтересовани лица, че проектът на план-сметка за дейност “Чистота“ за 2023 г., със съответните приложени мотиви, е оповестен публично и публикуван на сайта на Общината на 25 октомври  2022г.

Предоставена е възможност на заинтересованите лица и организации, съгласно чл.69, ал. 2 от АПК, да осъществят правото си на участие и да се включат в обсъждането на проекта до 25.11.2022 г.

 Писмени предложения и възражения могат да бъдат изпратени на електронната поща на Община Добричка – obshtina@dobrichka.bg, или да бъдат входирани в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20, стая 105.

Докладна записка от Соня Георгиева – кмет на Община Добричка ↓

Dokladna_zapiska-1

Информация за мотивите може да намерите ТУК

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.