Водещи новини Общество

Една сграда – пет лица | Железопътната гара в Добрич

Железопътните гари в Добрич, Пазарджик, Монтана, Стара Загора и Враца – как изглеждат днес?

В България има много сгради, еднакви на външен вид, но с различна съдба. Преди време разказахме за старата железопътна гара в Добрич и как тя прилича досущ на още две такива сгради в страната. Това обаче далеч не е единствената сграда в града, която има свои двойници в страната. Друга такава сграда е намиращата се в съседството.

Една сграда – много лица | Старата жп гара в Добрич

Новата железопътна гара в Добрич е построена 1987 година и представлява монолитна сграда на два етажа. Конструкцията е масивна, със стоманобетонна носеща конструкция, стени от два типа -тухлена зидария с решетъчни тухли, облицовани с варовикови плочи и зидария с решетъчни тухли облицовани с плътни тухли. Точно като сградите на БДЖ в Пазарджик, Монтана и Враца.

Информация за сградите ни бе предоставена след запитване от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Двуетажната сграда на новата гара разполага с билетен център, чакалня, багажно, а на втория етаж и с ресторант, който не функционира от години. Сградата е разположена на 1399 м2, а разгънатата площ е 4016 м2. Електроинсталацията на сградата е стандартна, а осветлението е от комбиниран тип. В сградата има и вентилация, но тя обхваща само зоната на бившия ресторант на втория етаж. Централната отоплителна система е била захранвана от абонатна станция  от котелно в МБАЛ гр. Добрич, но поради недостиг на мощност топлоподаването е преустановено преди около 20 години.

Зданието в Пазарджик се намира на жп линията София – Пловдив. Сградата е построена през 70-те години на миналия век. През 2014 година зданието претърпява основен ремонт, който включва преустройство и подмяна на електроинсталацията, преустройство и подмяна на вътрешната ВиК инсталация, противопожарна водопроводна инсталация на втория етаж, нова отоплителна инсталация с два газови котела, принудителна вентилация на кухнята, ресторанта и тоалетните, подмяна на вътрешна и фасадна дограма, пълно обновяване на всички помещения. Достъпът от сградата до 2-ти и 3-ти перон  след изпълнението на проекта се осъществява чрез пешеходен подлез.

Железопътната гара в Стара Загора е построена по същия начин, като гореизброените, а вече се радва и на стартирал проект за обновяване, който ще преобрази и модернизира гаровия комплекс. Проектът е финансиран по оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Целта на ремонта е гарата да изпълни всички европейски стандарти за изпълнение на дейностите превоз на пътници и товари. Финансирането на проекта е 9 726 944,27 лв.

Във Враца приемното здание на железопътната гара е построено през 1981 година и макар на външен вид да прилича на това в Добрич, разгънатата застроена площ в сградата е по-малка. Около 64% от фасадата е остъклена. През последните 10 години е извършван ремонт на покривната конструкция, служебни помещения, изградена е топла чакалня за пътници и тоалетни, включително за инвалиди.

Една от най-старите гари, строени по същия модел, като предходните, е тази в Монтана. Тя се намира на жп линията Бойчиновци – Берковица и е построена през 1912 година. Това е и най-малката сграда от този тип с разгъната площ от 1517 м2. и разположена върху 931 м2. Има изградена топла чакалня за пътници с тоалетни, включително за инвалиди, но през последните 10 години не е извършван основен ремонт на ПЗ на гарата.

Още за сградата в Добрич: Тя е с висок процент на остъкление (около 42%). Прозорците на сградата са с метални рамки и двойно остъкление, вратите са остъклени. Покривът е плосък с вентилируемо пространство. Покривното покритие е от ЛТ ламарина на метална носеща конструкция. Таванската плоча над чакалнята е топлоизолирана с EPS 5 мм, а останалата част не е топлоизолирана. Подът на етажите е стоманобетонова плоча, облицована с мозайка и мраморни плочи. В сутерена от западната част на сградата са разположени складови помещения, санитарни възли и нефункционираща абонатна станция. В източната част на сутерена, под чакалнята е частта от пешеходния подлез, собственост на ДП „НКЖИ”. Там се намира заведение, което не функционира от дълги години. Подходите към сутерена под чакалнята и на първи перон в момента са затворени с метални решетки от Община Добрич. Под голямата чакалня преминава пешеходна зона към гаровия първи перон.

Какво предстои: През 2019-2020 г. са извършени ремонтни работи, свързани с отводняване на покрива, обшивка с „Еталбонд“ по колоните и частични вътрешни ремонти и др. За привеждане на гара Добрич в европейски вид, отговарящ на съвременните изисквания, е изготвено задание за проектиране, с предмет: “Рехабилитация на приемно здание, стрелкова кабина № 1, стрелкова кабина №  2, вертикална планировка, ремонт перони и пешеходен подлез жп гара Добрич“. В заданието са заложени ремонт на приемното здание, пероните, пешеходния подлез, предгаровия площад, стрелковите кабини и др. Предвиден и достъп на хората с трайни увреждания до възловите места.

През годините се появяват различни проекти, които представят потенциала на тези сгради да се превърнат в светли и приветливи пространства за посрещане на гости на областните центрове. Такива проекти има за гарите в Пазарджик, след обявяване на конкурс за проект, Стара Загора, след обявяване на конкурс за реконструкция на приемното здание и дори в Добрич след обществени дискусии.

Добричлии не са безразлични към състоянието на сградите около жп гарата, като през 2019 година доброволци почистиха района на старата гара по призив на тогавашния председател на Общинския съвет Иво Пенчев. В акцията се включиха граждани, общественици и граждански организации.

През 2020 година в рамките на гражданска дискусия представих идеен проект на добричката ЖП гара с възстановяване на нейните функционалности, като място за обществено средище, ресторант, кафене, уютна чакалня навън и в самата сграда и др.

Съдбата на сградата е в ръцете на собственика Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ЖП гара Добрич).

Преслав Нейчев

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.