Водещи новини Общество

Без финансови корекции по европроекти са 4 общини от областта, Добрич – с най-много (обновена)

Половината от осемте общини в област Добрич нямат наложени финансови корекции по проекти с европейско финансиране. С най-много санкции – над 2,8 милиона лева е община Добрич. Това става ясно Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/.

Според речника на Европейската комисия Финансовите корекции представляват отмяна на финансиране в случаи, когато плащания по проекти, подпомагани от ЕС, са били направени погрешно в резултат на нередности, като например измами.  Комисията се ангажира да си възстановява финансови средства, получени или използвани неправомерно, и ще използва всички законови мерки за проследяването на подобни плащания. Извършването на финансови корекции може да се изрази в отмяната на цялото или на част от финансовото участие на ЕС в дадена оперативна програма. Комисията разполага с набор от контролни мерки за гарантиране на правилното изразходване на фондовете на ЕС. Сред начините ѝ за борба с измамите са редовните процедури за контрол, сертифицирането на разходите и строгият одит“.

Справката в ИСУН сочи, че нямат финансови корекции общините Балчик, Добричка, Каварна и Крушари.

 Община Балчик има 17 проекта, по които е договорено финансиране на стойност4 925 444.35 лева, като към момента реално изплатени са 2 469 608.48 лева.

Община Ген. Тошево има20 проекта с договорено финансиране 13 043 543.44 лева, от които изплатени са вече 11 237 526.81 лева. Финансовите корекции са на обща стойност 339063,71 лева. Те са наложени по 6 проекта. Повечето са за нарушения в документацията за обществени поръчки. Само една е за  липса на добро финансово управление.  

Община град Добрич има27 проекта, по които договорените суми са общо 147 374 150.59 лева. До момента са изплатени 101 032 399.61 лева.  2 801 904,54 лева са наложените финансови корекции по девет проекта. В съда се обжалват две корекции по Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1 – за общо 1 334 590,70 лева. За други 17 проекта няма наложени санкции.

Община Добричка е с18 подписани проекта на обща стойност 6 762 730.35 лева. По тях до момента са изплатени 3 868 652.37 лева. Няма наложени финансови корекции.

Община Каварна има 6 проекта, по които са договорени 2 962 445.82 лева, до момента са изплатени 1 830 236.27 лева. Няма финансови корекции.

Община Крушари има подписани11 проекта на обща стойност 2 890 279.36 лева, а  изплатените средства са 1 352 634.30 лева. Няма финансови корекции.

Община Тервел работи по13 проекта, по които са договорени  7 607 196.81 лева, а изплатени са 6 759 876.70 лева. Има наложена само една финансови корекции на стойност 631.14 лева. Тя е занарушения в документацията за обществени поръчки по проект “Втора фаза на проект “Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел”.

Община Шабла има12 договора по проекти за общо 4 480 087.82 лева, по които са изплатени 2 555 427.92 лева. Финансовите корекции са за общо 72 219,50 лева.

Забележка: Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.