Водещи новини Каварна

Каварна обяви частично бедствено положение – спира достъпа до „Яйлата“

При поискване от капитана екипажът на закъсалия кораб „Vera Su” ще бъде евакуиран

Считано от 17:00 часа днес, 30 септември 2021 г., се въвежда режим „частично бедствено положение“ за срок от 7 дни на територията на община Каварна, с. Камен Бряг,  местност Яйлата, при граници: Национален архиологически резерват (НАР) „Яйлата“ и  защитена местност Яйлата, попадаща в границите на  защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051.

Мярката се прилага във връзка със заседналия на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Vera Su” ИМО  № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг, община Каварна и  предвид съществуваща опасност от загуба на човешки живот и/или увреждане здравето на екипажа и/или предотвратяване настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда, свързани със замърсяване на околната среда 

Въвеждам се в действие общинския план за защита при бедствия.

Предприемат се превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба. При необходимост ще се подсигури медицинска помощ. Ще се обезпечи карантинираните лица с подслон и храна. Предприемат се мерки за организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и  защитена местност „Яйлата“.

Прекратява се достъпът до националния археологически резерват „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.  

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *