Водещи новини - дясно Култура Общество Развлечение Туризъм

Инвестират в развитие на „преживенческия“ туризъм в Добруджа и Черноморския басейн

При голям интерес премина Националното събитие за повишаване на осведомеността в България по проект „PRO EXTOUR: Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“. В срещата, състояла се на 3 юни 2021 г., взеха участие над 30 представители на туристическия сектор, културни институции, експерти от ОИЦ-Добрич, медии и други заинтересовани лица. Домакинът на събитието беше Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“-Добрич, като заедно с представителите на екипа на водещия партньор по проекта – Висше училище по мениджмънт-Варна (ВУМ) представиха международния проект.

Събитието беше открито от Ректора на ВУМ и ръководител на проекта- доц. д-р Тодор Радев, който обърна специално внимание на бързо променящата се среда в сферата на туризма и отражението на тези процеси върху профила на съвременния турист. Освен интересни места за посещение, туристите все повече търсят начини да съпреживеят мястото, да се слеят с местните общности чрез автентични преживявания.

Цветалина Генова, ръководител на проекта, очерта рамките на заплануваните дейности и очакваните резултати по проекта. Тя акцентира върху нуждите на малкия и среден бизнес в туризма да бъде запознат с последните тенденции и търсенията на туристите. Фокусът бива поставен върху историята, хората и културата на конкретната дестинация и тези елементи лежат в основата на процеса на създаване на преживяване. Очакваните резултати са набор от инструменти, които ще насърчат пълноценното оползотворяване на потенциала за генериране на стойност в областта на „преживенческия“ туризъм. Ще бъдат идентифицирани добри практики и възможности за нови туристически услуги и бизнес модели, които пълноценно ще се споделят чрез създаването на мрежа от образователни институции и представители на бизнеса.

Принципите на разработване на алтернативни туристически маршрути и екскурзии с фокус  върху културното и културно-историческото наследство в Черноморския басейн представи Зорница Рашева, представител на местна туристическа агенция.  Тя сподели опита на агенцията в дизайна и обогатяването на традиционни или позабравени туристически маршрути с „преживявания“. Презентирани бяха конкретни практически примери за туристически пакети, включително и трансгранични, които са търсени на пазара на туристически услуги и в момента. Те положиха началото на интересна дискусия.

Представител на Регионален исторически музей – Добрич, Ивелина Романова, даде насоки и примери как самите културни институции могат да работят за мобилизиране на местни общности и бизнес в подкрепа на промотирането на обектите на културно-историческото наследство. Сред иновативните форми на организиране на тематични събития и сътрудничество са пресъздаването на исторически събития под формата на възстановки, представянето на традиционни занаяти и включването на участниците в процеса по създаване на автентични за българското народно творчество изделия като грънци, везба, обредни хлябове и др.  Използването на местни обекти на културно-историческото наследство (като напр. Римските бани в Добрич, АЕМО „Старият Добрич“ и т.н.) като своеобразни „декори“ за организиране и провеждане на събития  са сред другите успешни примери за преживенческия туризъм.

Доц. д-р Преслав Пеев от Института по Океанология към Българската академия на науките запозна участниците с подводното културно наследство и разработените от изследователите от Института трансгранични туристически маршрути в акваторията на България и Румъния. Освен интересни за науката, идентифицираните подводни и изложени в крайбрежните музеи обекти имат потенциал и като туристическа атракция – алтернатива на масовия туризъм, осигуряваща незабравимо преживяване.

Представителите на Народно читалище „Български искрици 2016“ гр. Добрич разказаха как се съхраняват и предават националните традиции и практики от българския фолклор за привличане на посетители. Споделянето с туристите на магията на българските ритми, истории, шевици, занаяти и изделия от природните материали има потенциал да се превърне в уникален пакет от дейности, фокусирани върху съпреживяване на българското културно наследство, оставящ в посетителите незабравим спомен.

Фермерските пазари, като социални и културни събития, също вече набраха популярност и установиха традиции в региона. Пепа Рашева, организатор на фермерски пазари, сподели с присъстващите, че освен като средище на жителите и гостите на Добрич и Балчик, особено интересни са те и за чуждестранните посетители. Чрез производителите и техните продукти или изделия, те не само опитват вкуса на домашните храни, а и научават за начина на живот на местните хора. Организаторите обмислят и разширяване на асортимента от предлагани на фермерските пазари продукти и услуги, както и демонстрации на домашно приготвяне на храни и ястия, за да се гарантира едно пълноценно гастрономическо изживяване за туристите.

Представени бяха и резултатите от проведено по проекта теренно проучване за идентифициране на възможностите за развитие на туризъм на преживяванията в България и страните от Черноморския басейн, което цели  да установи състоянието, предизвикателствата и перспективите пред развитието на този тип туризъм в контекста на пандемията от COVID-19. Обсъден беше и създадения Регионален план за действие за насърчаване на туризъм, основан на преживяванията, с фокус върху културно-историческото наследство. Всички разработки на експертите по PRO EXTOUR са достъпни и на български език на интернет сайта на проекта – www.proextour.eu.

Националното събитие за повишаване на осведомеността по проект PRO EXTOUR постави началото на една много интензивна и пълноценна дискусия за бъдещето на преживенческия туризъм и мобилизирането на ресурсите на културното и културно-историческото наследство в Черноморския басейн за създаването на неповторими спомени у посетителите. Събитието послужи и като своеобразен форум за създаване на бъдещи партньорства между участващите заинтересовани страни, обмен на знания и опит.

Проект PRO EXTOUR се изпълнява в партньорство с 5 организации от Черноморския регион (Гърция, Грузия, Армения и България) – водещи изследователски институти и бизнес-организации. Тяхната цел е да популяризират туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес, чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Проектът се изпълнява с подкрепата на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014–2020“ в рамките на договор № BSB-1145 и е с продължителност до м. ноември 2022 г.

Пропусналите възможността да присъстват на форума в Добрич могат да добият представа чрез запис на събитието ТУК.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *