Общество Работа

Набират сезонни работници за Испания

Агенция по заетостта обявява набиране на кандидати на възраст между 18 и 45 години, за бране на ягоди и боровинки. Работодател е компанията “Флопоран”, базирана в провинция Уелва, Испания. Търсят се лица за сезонна работа, като опитът в селското стопанство е предимство. Не се изисква владеене на език и определена квалификация или образование. Записват се всички желаещи, които отговарят на условията.

 Условията, които работодателят предлага са:

  • сезонната заетост започва през м. март 2020 г.
  • временен трудов договор, с изпитателен срок, на пълен работен ден. Работната седмица е 39 часа, от понеделник до събота, с установените в закона или спогодбата почивки. Работи се 7 часа на ден, в които е включена почивка от 30 минути.
  • Заплащане – предлаганата работна заплата е 42,86 евро на ден бруто, съгласно Земеделска спогодба за провинция Уелва. Удръжките са ДДФЛ – 2,00%, социално осигуряване – 6,33%. Нетно възнаграждение: 39,12 €.
    • Заплащането е на месец и се извършва по банков път. Има възможност за даване на аванс на работника преди месечното плащане.
  • Настаняване –  Работниците обитават къщи, които са наети от фирмата. Във всяка стая живеят между 4 и 6 човека. На работещите се предоставят необходимите спални принадлежности и прибори за хранене.Първите бутилки с газ за всяка къща също ги предоставя фирмата. След това си ги плащат работниците. Кухните са напълно оборудвани. Разходите за ток и вода са за сметка на работника (приблизително 25 € на месец). Храната е за сметка на работника. Може да се пазарува близо до мястото на настаняване, в Ел Росио. Превозът от мястото на настаняване до мястото на работа е за сметка на работодателя.
  • Пътуване от България до Испания и обратно – работодателят поема задължението да организира пътуването на работника от България до Испания и обратно. За целта ще осигури подходящ транспорт, като разходите по пристигането в Испания ще се възстановят от работника, а разходите за връщане са за сметка на работодателя след като работата е приключила и договорът е изтекъл. Цена на билета 120€ или 235лв.  в едната посока.

Провеждането на интервютата ще бъдат в градовете София и Пловдив:

  • в гр. София на 11.02.2020 г. от 09:00 часа
  • в гр. Пловдив на 12.02.2020 г. от 09:00 часа

На интервюто, кандидатът представя лична карта, чиито срок на валидност изтича най-малко след шест месеца; документ за ЛНЧ – N.I.E – ако има такъв издаден и актуален телефонен номер.


За допълнителна информация: Дирекция „Бюро по труда”- Добрич, стаи 601 – 605

Обявата за работните места (100) е публикувана на сайта eures.bg в рубриката ‘”Работни места”

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.