Водещи новини - дясно Добрич

76 391 723 лева е проектът за бюджет 2020 на Добрич

76 391 723 лева се предвижда да е бюджетът на Община град Добрич за 2020 година, става ясно от публикувани материали в сайта на местната администрация. От Общината го определят като „Бюджет на гражданите”. Както Про Нюз Добрич писа, общественото му обсъждане ще се проведе утре, 16 януари, от 16 часа в Голямата заседателна зала.   

Проектът на финансовия документ на Добрич предвижда приходите за държавни дейности да са 46 661 726 лева /61 процента/, а местните приходи – 29 729 997 лева /39 на сто/, от които разходи за местни дейности – 28 348 871 лева и разходи за дофинансиране 1 381 126 лева.

От централния бюджет е планирано да постъпят 48 227 478 лева, което е с над 5,3 милиона лева повече от м. г. От тях 636 100 лева ще са за капиталови разходи.

В проектобюджета на Добрич се предвижда местните данъчни приходи да са 8 145 200 лева, през м. г. са били 7 635 200 лева, завишението е с 6,7 процента. Най-много средства от имуществените данъци ще постъпят от налога върху превозните средства – 4 милиона лева, с 8.11 процента повече от м. г. Планира се неданъчните приходи да са 14 995 900 лева, с 16,46 процента повече от 2019 година. Най-много средства се очаква да постъпят от общински такси – 7 533 000 лева, с 12 процента повече от м. г. Най-голямо е увеличението в сравнение с бюджет 2019 година на планираните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – с 21.3 на сто.

23 238 737 лева е проектът за бюджет на Община Добричка

По функции най-много разходи се предвиждат в „Образование” – 35 685 797 лева. За „Общи държавни служби” се планира да бъдат изхарчени 4 898 319 лева. Предвидени са средства за издръжка в дейност  „Общинска администрация“ в размер на 620 000 лв., както и средства за  възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейност „Общински съвет“ в размер на 580 605 лв. Според проекта за бюджет за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” ще бъдат изразходвани 5 950 007 лев, за „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 17 563 656 лева, за „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 5 553 084 лева и т. н.

Предвижда се реализиране на Капиталова програма за 53 449 332 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *