Култура Тервел

Разпределена бе субсидията на читалищата в община Тервел

Субсидия в размер 242 875 лв. бе разпределена между 29 субсидирани бройки за издръжка на 13 читалища в община Тервел със стандарт 8375 лв. Това бе решено на проведената работна среща на секретарите на читалищата в общината. В нея участва и заместник-кметът на Тервел Дияна Илиева. Взе се решение финансирането на читалищата през 2018 г. да се извърши по утвърдена субсидирана численост и по стандарт.
През тази година Община Тервел е разчела в бюджета си 25 000 лв. за ремонт на читалищната сграда в с.Орляк.

По време на срещата от дирекция „Бюро по труда” бе представена програма за заетост „Работа“. Акцентира се върху възможността читалищата, като представители на реалния сектор в общината, да кандидатстват за работни места, които да подкрепят дейността им. Срокът за подаване на документите в ДБТ е 9 март 2018 г.
Бе направен анализ за дейността на читалищата през 2017 г. по отношение на групите за любителско художествено творчество, библиотечно и информационно обслужване на населението, работа с местните общности, оценка на въздействие, условия на работа.

Дияна Илиева представи анализ, направен въз основа на представен от всяко читалище доклад за дейността през 2017 г. и програма за 2018 г. Подчертан бе приносът на всяко едно читалище, регистрирано на територията на община Тервел, свързан с основните му дейности, съгласно устава и ЗНЧ и ефективността на работата. Отбелязани бяха силните и слаби страни и бяха коментирани насоки за бъдещата работа. Бе обсъдена възможността някои от читалищата да кандидатстват пред Министерството на културата за отпускането на допълнителни субсидирани бройки за следващата 2019 г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.