Бизнес Водещи новини - дясно Туризъм

“Албена” успешно се възползва от ръста на туристическия сектор

“Албена” АД показа силни резултати през ключовото за групата трето тримесечие, показва анализ на Иво Коларов от “Първа финансова брокерска къща” ООД, публикуван в уеб страницата на посредника.

Консолидираните ѝ приходи са нараснали с 5,9% през периода на годишна база до 93,6 млн. лв., като същевременно с това компанията е овладяла покачването на оперативните си разходи, включително тези за материали и външни услуги, които са спаднали съответно с 10,0% (20,4 млн. лв.) и 6,3% (8,5 млн. лв.) на годишна база.

Подемът в продажбите и реализираните икономии доведоха до марж на EBITDA (печалбата преди данъците, лихвите, обезценяването и амортизацията) от 51,0% в края на тримесечието, което представлява повишение от 4,2% спрямо миналогодишния период. Печалбата на една акция достигна 9,68 лв. и нарасна с 18,4% спрямо 2017 г.

Силното трето тримесечие спомогна за ръст на консолидираните приходи от началото на годината от 9,3% до 122,2 млн. лв., 22,7% покачване на EBITDA (39,5 млн. лв. при 32,3% марж) и печалба на една акция от 4,91 лв. преди еднократните ефекти, което представлява увеличение от 33,9% на годишна база.

Подемът в консолидираните резултати показва, че “Албена” успешно се възползва от ръста на туристическия сектор. Статистиката на НСИ сочи, че към края на октомври приходите от морски туризъм са били 954,9 млн. лв. (+7,8% на годишна база), а броят на посетителите е с 6,4% повече – 3,2 млн. Последните две са и най-високите стойности отчитани до момента.

В случай че тенденцията се запази, “Албена” е в добра позиция да се възползва. Към края на третото тримесечие на 2018 г. компанията е инвестирала около 37,8 млн. лв. в материалната си база, а през 2017 г. са вложени около 60,8 млн. лв. По-големият капацитет би следвало да спомогне ръста на “Албена” да продължи и през 2019 г., ако благоприятните условия се запазят. Авансите от клиенти са един индикатор за потенциалния ръст на компанията. Към края на 2018 г. те са 6,3 млн. лв. или 4.2% повече от предходната година, но по-голямата част от тях обичайно се натрупват през първото тримесечие.

Рентабилността на “Албена” е силно зависима от разходите за труд. Между 2012 и 2017г. EBITDA маржът на компанията е изгубил 13,0%, 9,7% от които заради ръста в цената на труда. Покачването на работната заплата се очаква да продължи в обозримото бъдеще, което е една от основните заплахи за “Албена”. 2018 г. обаче е пример за това как стабилният ръст в продажбите, комбиниран с контрол върху други основни оперативни разходи, има мултипликативен ефект върху нетната печалба.

Източник: investor.bg

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *