Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Земеделската гимназия в Генерал Тошево пренася образованието в нови измерения (СНИМКИ+ВИДЕО)

Започна изграждането на Център за високи постижения в ПГЗ „Т. Рачински“ в Генерал Тошево

Поставено бе началото на изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование, който за област Добрич ще се намира в ПГ по земеделие „Т. Рачински“ – гр. Генерал Тошево.

В Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в Генерал Тошево започва изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Днес проектът беше представен пред партньори от академичната общност и бизнеса, ученици, родители и екипа на учебното заведение.

„28 гимназии в страната придобиха статут на центрове за високи постижения. Във всяка област има една такава определена гимназия. За мое щастие определената гимназия в област Добрич е нашата – професионалната гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево“, посочи Кристияна Иванова, директор на ПГЗ „Т. Рачински“.  

По думите й акцентът ще бъде поставен не само на настоящите ни ученици, но и на учене през целия живот. „Тук, в изградения вече център, ще могат да се придобият и педагогически умения от бъдещи преподаватели. Тук е и връзката ни с висшите учебни заведения. Освен във ВУЗ, учениците и бъдещите специалисти могат д се реализират в реална работна среда, благодарение на договорите, които имаме сключени с бизнеса“.

„Адмирации за г-жа Иванова, директор на Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ за поредния спечелен проект, за началото на това изграждане на Център за високи постижения, което е единственото в област Добрич и 28 професионални гимназии ще реализират такъв проект по Плана за възстановяване и устойчивост. Поредния проект, който е спечелен и поетапно надгражда предходните, една добра основа за образованието на нашите деца в модерния 21 век“, подчерта Валентин Димитров, кмет на Община Генерал Тошево.

Земеделската гимназия в Генерал Тошево е единствената в страната, където ще се развиват пет професионални направления. Те са „Приложна информатика“, „Дизайн“, „Химични продукти и технологии“, „Растениевъдство и животновъдство“, „Икономика“  и „Туризъм, отдих и свободно време“.

„Винаги съм казвал, че иновативното училище, професионалната гимназия, е една от емблемите на образованието не само за нашия град, но и за област Добрич. И този проект, спечелването му само от нашата професионална гимназия е една добра основа за още по-силно бъдещо развитие на образователната среда в нашата община. Вярвам, че голяма част от децата ще се развият във всички тези пет направления, които ни бяха представени преди малко и ще бъдат конкурентноспособни на пазара на труда. Защото ние имаме нужда и от архитекти, и от интелигентни деца, които не само да се развиват в нашия град, в нашия регион, а в цяла България, а и в цяла Европа“, посочи още Валентин Димитров. 

Арх. Красимир Пампоров „разходи“ присъстващите виртуално в бъдещия Център за високи постижения.  Той акцентира на създаването на приветлива среда за обучение по различните направления. Решенията са в STEM направление – на модулност, функционалност и възможност в помещението да се обособяват различни зони за работа и презентации. Преобръща се концепцията за учебна стая.

„Няма да има никъде такава направена топла връзка, роботизирана оранжерия. Но всеки един център в страната ще бъде сам по себе си уникален. Защото изискванията, на които ние трябва да отговаряме, бяха много точно и ясно поставени, критериите бяха ясно и точно поставени и всяка една от 28-те гимназии отговори на тези критерии. Въобще не се съмнявам, че на 28 места в България ще видите най-уникалните центрове, защото българското образование може много“, посочи Кристияна Иванова.

Чрез проекта ще се осигури модерна, стимулираща и високотехнологична материална база, възможност за учене в процеса на работа, интегрирано в училищна програма чрез лаборатории, работилници, симулации или реални проектни зали, възможности за съвременно и висококачествено обучение.  

Крайният срок за целия проект е 2026 година, но ние ще направим всичко възможно много по-рано да видим резултатите.

c