Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Забрана за продажба на райски газ на деца влиза в сила от следващата седмица

След дебати в Комисията по здравеопазване и Пленарната зала на 47-ото Народно събрание народните представители единодушно решиха да забранят продажбата на диазотен оксид (райски газ) на непълнолетни и употребата му в закрити обществени места. 

Промените предвиждат глоби при констатиране на продажба, които могат да достигнат до 15 000 лв. Законопроектът бе приет на първо и на второ четене и предстои да бъде публикуван в Държавен вестник в началото на следващата седмица, откогато ще влезе в сила.

Промените предвиждат забраната да важи както за самият газ, така и за пълнителите, в които се зарежда. Забраната обхваща и онлайн търговията с веществото, както и употребата му на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения, на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, както и в закрити обществени места.

Въвежда се и административнонаказателна разпоредба при нарушение на забраната за продажба - глоба за физическите лица от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 5000 до 12 000 лв.

Преслав НЕЙЧЕВ

c