Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 15.05

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич: Бул. 25 септември 37;

- Район Добрич-селска: с. Стожер; с. Тянево; с. Безводица

- Район Г. Тошево: Без водоподаване с. Калина, Великово и Средина до отстраняване на причината.

- Район Шабла: гр. Шабла-къмпинг "Добруджа"

c