Неделя, 14 април 2024

14.04.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 12.05

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич: бул." 25 Септември " № 37; Лозята

- Район Добрич-селска: с. Владимирово; с. Бдинци; с. Божурово

- Район Балчик: гр. Балчик-ул." Г. С. Раковски"; с. Кранево

- Район Каварна: с. Иречек

- Район Г. Тошево: гр. Г. Тошево-ул."Дочо Михайлов"

- Район Шабла: гр. Шабла-къмпинг "Добруджа"

- Район Крушари: с. Полк. Дяково

c