Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 01.09

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич: Ул. Кубадин 1;

- Район Добрич-селска: с. Карапелит; с. Стефан Караджа; с. Полк. Иваново;

- Район Балчик: с. Царичино;

- Район Каварна: Каварна - ул. Стефан Караджа;

- Район Г. Тошево: с. Сърнино; с. Кардам; с. Красен;

- Район Шабла: с. Граничар;

- Район Крушари: с. Крушари;

c