Четвъртък, 30 ноември 2023

30.11.2023

Последвайте ни

Водата в Дуранкулак е негодна за пиене

Питейната вода, подавана по водопроводната мрежа в с. Дуранкулак, не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива, съобщават от Община Шабла. От инспекцията препоръчват, до отстраняване на несъответствията, да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата да се преварява преди консумация. Община Шабла ще уведоми допълнително абонатите на ВиК-мрежата след отстраняване на несъответстията, информират още оттам.
c