Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Университетски преподаватели и библиотечни специалисти от няколко държави обмениха опит във Велико Търново

Международна група от университетски преподаватели и библиотечни специалисти от България, Италия, Испания и Финландия посети Регионалната библиотека "Петко Р. Славейков" във Велико Търново, съобщи директорът на културната институция доц. д-р Калина Иванова. Те обмениха опит в работата си по европейски проекти, свързани с информационното осигуряване и библиотеките. Гостите представиха работата си по проект TLIT4U, координиран от УниБИТ, а домакините от Велико Търново, в лицето на доц. Иванова и нейния заместник д-р Иван Александров, ги запознаха с проектите, по които работи библиотеката - TechLibrary, DigiPrior - Priorities in the digitization of books, documents and photos, Mobile low-cost digitizing of vintage films – MobiReel.
Чрез дигиталните технологии и дигитализацията институциите имат възможност да достигнат до по-широка аудитория, каза за БТА доц. Иванова. Така се създават нови модели на представяне на съдържанието им и то става по-достъпно за изследвания и по-атрактивно за възприемане от младата аудитория, израснала в дигитална среда. За жалост не са малко проблемите и препятствията за културните институции и в частност за библиотеките при извършването на дигиталната конверсия на книжовното културно наследство, конкретно в България, където липсват ясни насоки, стандарти и методология за извършване на тези процеси, коментира още тя. Великотърновската библиотека е един от най-големите обществено-информационни центрове в страната и трето национално книгохранилище за регионални периодични издания. В нея е концентриран уникален ресурс на ценни фондове от писмовното културно-историческо наследство на България. Тя разполага с модерен специализиран дигитален център “Север+”, даващ възможност за свободен достъп до голяма част от изданията, подчерта директорът на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“.
Пред гостите беше представена и историята на старата българска столица, като самите те споделиха впечатления относно нейната култура и информационната среда за представянето й.
Програмата „Еразъм+“, в рамките на която бе осъществена обмяната на опит, за пореден път доказа положителния си ефект върху изграждането на общо европейско информационно и образователно пространство, в което хората от различни региони на Европа могат да общуват, независимо от своите исторически и езикови различия, посочи доц. Иванова.

c