Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

Проектът за система на градския транспорт в Добрич ще подобрява екологичната атмосфера

Екипът по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ проведе заключителна пресконференция

По проектът за „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ на стойност над 8 млн. лв. са внедрени интелигентна транспортна система /ИТС/ и система за градския транспорт, като ИТС ще регулира светофарните уредби по кръстовищата и ще контролира обществения градски транспорт, обяви Геновева Друмева, ръководител на проекта по време на заключителна пресконференция.

Закупени са и четири електробуса, зарядни станции и трансформаторна машина за подобряване на екологичната атмосфера в града, каза Друмева. Чрез ремонт на бул. „Добричка епопея“ и спирките на градския транспорт също е постигнато обновяване на градската среда и свързаността.

Изградените системи включват софтуер за предоставяне на информация със съответните компютърно-мрежово оборудване и видео стена, софтуер-система за предоставяне на информация в реално време за пътниците, като софтуерът е асоцииран с уеб-базирано решение за предоставяне на информация за движението на градския транспорт.

Изградени са и две мобилни приложения за информация в реално време, достъпни за двете най-големи мобилни операционни системи.

Системата за позициониране на возилата и бордовото оборудване е за 50 автобуса, като в този момент в движение за 43 автобуса, а другите ще бъдат закупени в друг етап. Инсталирани са и GPS устройства с външни антени, система за позициониране и конфигуриране на оборудването и асоциирането му със системата за автоматично позициониране.

Сложени са и информационни табла на 30 спирки с 30 камери за наблюдение в зоната на за слизане и качване. Съответно е изграден и сайт към системата, а от своя страна екипът на проекта изпълнява и информационна кампания за запознаване на гражданите с приложенията и интернет страницата.

Проектът включва още дейности, сред които изграждане на 21 светофарни уредби по кръстовища в Добрич, включително и инсталиране на сензори за контрол на трафика със софтуер и хардуер.

Постигнати са специфични цели за подобряване качеството на  транспортното обслужване, подобряване качеството на пътуванията по маршрутите на част от линиите на градския транспорт, осигуряващи бърз достъп до важни обекти за областта и поощряване на екологично съвместими форми на транспорт.

Общата дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт с променената транспортна схема, общата дължина на подобрени линии, преминаващи по бул. “Добричка епопея” с номера  №2, 4а, 6, 8 и 9 е  122.07км, при заложени 115 км.

Заложени са 1 000 033 бр. пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на обществения транспорт. Очаквано е и годишно намаляване на емисиите на парникови газове с  9 тона емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2).

c