Събота, 15 юни 2024

15.06.2024

Последвайте ни

859 хил. лв. загуба на Градски транспорт Добрич, няма да се покрие от компенсации

Катя Петкова: Когато се говори за загуба, това не е загуба на дружеството. Това са непокрити разходи

Общински съвет Добрич прие отчета за дейността на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г., но дебатът провокира разговор за миналото и бъдещето на общинското дружество.

Поводът бе предложената от зам.-кмета Павел Павлов докладна записка.

Съветниците попитаха от какви средства се нуждае дружеството, за да не фалира до края на годината, каквито твърдения е изразила публично Катя Петкова, временен управител. Попитаха на какво се дължи загубата на дружеството – на неправилна транспортна схема, на възложената транспортна задача от Общината или на субсидията, която се изплаща от републиканския бюджет.

Съветниците заговориха и за тотално реорганизиране на системата на градския транспорт, както и за въвеждането на Синя зона в целия център, което да направи по-значим за града градския транспорт и да изведе трафика от централната зона.

Павел Павлов посочи, че загубата в размер на 859 хил. лв. към 31.03.2024г. за последното тримесечие няма да може да бъде покрита от очакваните компенсации от националния бюджет. По думите му има недостиг на средства, но не може да се ангажира с конкретна сума. Загубите се дължат на по-малкото средства, получени от държавния бюджет и причини, свързани с несъвършената транспортна схема, посочи още той.

По отношение на реорганизацията на градския транспорт зам.-кметът отговори, че, вероятно има нужда от преразглеждане на транспортната схема, но дебатът ще продължи след смяната на управлението на дружеството.

“Дебатът за подобряването вече се води и предстои да го продължим. Услугата е необходима на гражданите”, каза Павел Павлов.

Относно Синята зона стана ясно, че комисия скоро ще излезе с предложение.

Катя Петкова посочи, че това дружество не е традиционен бизнес и когато изпълняваш една почти безплатна услуга не може да очакваш печалби от приходи.

“Когато се говори за загуба, това не е загуба на дружеството. Това са непокрити разходи. Паричните потоци за градски транспорт са от собствени приходи, от билети и карти, компенсации за цената на безплатната карта, субсидия за покриване на загуби и общинския бюджет”, посочи Петкова.

Съветници в зала апелираха градският транспорт да се разглежда като част от социалните услуги, които обществото получава.  

Отчетът за дейността на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. бе приет с подкрепа от 20 съветници и 9 въздържали се.

c