Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

По-големи жилища се строят в област Добрич

Област Добрич е на седмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. За първото тримесечие на тази година въведените в експлоатация жилищни сгради са 28, а новопостроените жилища в тях са 42. Те бележат ръст спрямо предходната година. В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (35.7%), следват тези с две стаи (31.0%), а най-нисък е делът на жилищата с пет, шест и повече стаи, съответно по - 2.4% Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич нараства от 95 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 105.6 кв. м през същото тримесечие на 2018 година. Добрич е дванадесета сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 258.0 кв. м, и Търговище - 240.5 кв. м, а най-малка - в областите Плевен - 73.3 кв. м, и Враца - 79.0 кв. метра.
c