Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

От отпадък до спасяване на живот: Община Добрич и "Екопак" с иновативно рециклиране

Община Добрич и Екопак България стартират съвместна кампания "Градска рециклиада", за да спасят природата от стотици тонове отпадъци и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапно спиране на сърдечната дейност, съобщиха от "Екопак България". Това е най-мащабната и първа по рода си инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: “Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!”

Целта на организаторите е да увеличат нивото на събираемост на пластмасови бутилки и алуминиеви кутии в общината с поне 70% от март до декември 2023 г. в сравнение със същия период на миналата година. Ако целта бъде постигната или надхвърлена, Екопак ще предостави възможност за животоспасяваща първа помощ при спиране на сърдечната дейност, която може да се използва от всички граждани на община Добрич. Ако кампанията е успешна, един или повече автоматични дефибрилатори ще бъдат поставени на подходящи обществени места в града.

"Нашата надежда е, че с тази кампания през факта да образоваме по възможно най-подходящия начин децата, те да видят реално какво се случва с този отпадък, къде отива, как се рециклира, да имат малко повече информация. По този начин, моята надежда е да активираме повече нас възрастните да се замислим за това как и по какъв начин генериране отпадък, дали е възможно да намалим отпадъка, да го събираме разделно", каза Йордан Йорданов.

От март до декември 2023 г. Община Добрич и Екопак ще организират поредица от инициативи, за да привлекат гражданите, бизнеса, училищата и детските градини да участват в кампанията. През март и април ще стартират екосъстезания в образователните институции - училища и детски градини. Актуална информация за планираните дейности във всяка община ще бъде обявявана своевременно на интернет страницата на кампанията и на интернет страницата на общината.

„Вярвам, че заедно ще успеем не само да върнем отпадъците в цикъла на производство, но и да помогнем да бъде спасен човешки живот в случай на нужда. Надявам се с помощта на тази кампания разделното събиране да се превърне в навик на повече граждани и домакинства и ефектът от нея да продължи напред в годините. Убеден съм, че тези минимални цели, които си поставяме, ще бъдат не само постигнати, но и многократно надминати с общи усилия“, заяви Александър Урманов, изпълнителен директор на ЕКОПАК България.

За целите на кампанията се вземат предвид всички количества, събрани от всички конкурси, инициативи, пунктове за събиране на отпадъци, организирани от общината, както и тези, събрани чрез системата за разделно събиране на Екопак България.

Използваните пластмасови бутилки и алуминиеви кутии могат да бъдат рециклирани на 100%, но само ако са разделени. За съжаление тези отпадъци често попадат в смесените битови отпадъци и достигат до общинското сметище или остават да се разграждат стотици години в природата. Целта на кампанията "Рециклиране на града" е да се увеличи разделното събиране на тези два вида отпадъци, за да се подпомогне постигането на амбициозните цели и задължения, заложени в българската и европейската нормативна уредба. Тази инициатива ще бъде полезна и за намаляване на обема на отпадъците, които попадат в общинските депа.

c