Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Нов инфо-портал в РБ "Дора Габе" - "Зелена библиотека"

Новата рубрика-портал "Зелена библиотека", в сайта на Регионална библиотека "Дора Габе" е вече на разположение на потребителите на интернет, информираха от културното учреждение. С цел разширяване информационните възможности на библиотеката, както и достъпа на потребителите до повече и актуална информация, се стига и до реализацията на идеята. Още през месец април т.г. Регионална библиотека „Дора Габе” в партньорство с СУ „Д. Талев”гр. Добрич стартира работа по проект на тема „Библиотеката и училището - заедно за един по-чист град”, реализиращ се с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, съгл. договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Част от дейностите по проекта е и създаване на рубрика „Зелена библиотека” на уебсайта на библиотеката http://www.libdobrich.bg/. Новата рубрика, която вече е вече факт, съдържа четири под теми: Всяка една от подтемите предлага на интернет потребителите полезни идеи и предложения за включване в ежедневното опазване на околната среда, как да бъде опазена по-добре природата чиста. Информацията е подкрепена с любопитни факти, които ни карат да се замислим за небрежното отношение към заобикалящата ни среда. „Порталът за екология” предлага бързи връзки към институции, организации и програми като Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Оперативна програма Околна среда 2014-2020, Европейската агенция за околна среда (EАОС) на Европейския съюз, както и полезни връзки към актуални екологични проекти и кампании, екология за деца, любопитни факти, защитени природни обекти, зелени технологии и много други.
c